Thời tiết

Vĩnh Phúc
17.0°C - 26.0°C
Ít mây, không mưa
  • 22.0°C - 27.0°C
    Ít mây, không mưa
  • 22.0°C - 28.0°C
    Có mây, không mưa