Chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tỉnh ta đã huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em giảm bớt những thiệt thòi, cố gắng vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện: Thu Hằng

Địa phương

Xem thêm