VĨNH PHÚC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cùng với đẩy nhanh tiến độ để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Vĩnh Phúc đã tập trung huy động các nguồn lực, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để đưa các xã, thôn đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Từ phong trào này, diện mạo nông thôn Vĩnh Phúc ngày càng khang trang, khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền