Tín hiệu từ vận hành Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, cùng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến nay, các gói thầu của Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc đã cơ bản hoàn thành, phát huy hiệu quả. Việc đưa vào vận hành dự án sẽ góp phần quan trọng kiểm soát ngập úng cho khu vực đô thị và nông thôn; cải tạo môi trường sinh thái và hình thành các hồ điều hòa phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc trong tương lai gần. Thực hiện: Ngọc Thắng

Địa phương

Xem thêm