Thời tiết

Vĩnh Phúc
22.0°C - 28.0°C
Có mây, không mưa
  • 19.0°C - 25.0°C
    Có mây, không mưa
  • 15.0°C - 25.0°C
    Có mây, không mưa