Thời tiết

Vĩnh Phúc
19.0°C - 25.0°C
Có mây, không mưa
  • 18.0°C - 26.0°C
    Có mây, không mưa
  • 18.0°C - 22.0°C
    Nhiều mây, không mưa