Thời tiết

Vĩnh Phúc
17.0°C - 28.0°C
Có mây, không mưa
  • 16.0°C - 25.0°C
    Có mây, không mưa
  • 16.0°C - 25.0°C
    Ít mây, không mưa