Thời tiết

Vĩnh Phúc
20.0°C - 22.0°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
  • 18.0°C - 20.0°C
    Nhiều mây, có mưa nhỏ
  • 15.0°C - 24.0°C
    Nhiều mây, có mưa nhỏ