Thời tiết

Vĩnh Phúc
15.0°C - 23.0°C
Có mây, không mưa
  • 17.0°C - 26.0°C
    Ít mây, không mưa
  • 22.0°C - 27.0°C
    Ít mây, không mưa