Thời tiết

Vĩnh Phúc
26.0°C - 31.0°C
Có mây, không mưa
  • 26.0°C - 30.0°C
    Có mây, có mưa rào và dông
  • 26.0°C - 34.0°C
    Có mây, không mưa