Thời tiết

Vĩnh Phúc
18.0°C - 21.0°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
  • 18.0°C - 22.0°C
    Nhiều mây, không mưa
  • 18.0°C - 22.0°C
    Nhiều mây, không mưa