Thời tiết

Vĩnh Phúc
18.0°C - 26.0°C
Có mây, không mưa
  • 18.0°C - 22.0°C
    Nhiều mây, không mưa
  • 15.0°C - 17.0°C
    Nhiều mây, không mưa