Thời tiết

Vĩnh Phúc
16.0°C - 25.0°C
Ít mây, không mưa
  • 19.0°C - 27.0°C
    Có mây, không mưa
  • 15.0°C - 26.0°C
    Có mây, không mưa