Thời tiết

Vĩnh Phúc
27.0°C - 32.0°C
Có mây, không mưa
  • 25.0°C - 32.0°C
    Có mây, không mưa
  • 26.0°C - 34.0°C
    Có mây, không mưa