Xây dựng nông thôn mới

Cuộc vận động “... 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 14/07/2016

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, Vĩnh Phúc được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM; bình quân đạt 16,54 tiêu chí/xã, tăng 9,8 tiêu chí so với năm 2010. Thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong việc triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM.

Phụ nữ xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) làm tốt công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Ảnh Hoàng Long

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động được gắn với 8/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội hướng dẫn 100% hội viên phụ nữ đăng ký các nội dung của cuộc vận động gắn với tiêu chí NTM ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, qua đó giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích, nội dung và mối quan hệ tác động giữa các tiêu chí của cuộc vận động để tự giác thực hiện; phân công cán bộ chuyên trách hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện các tiêu chí. 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn cho trên 500 học viên là các tuyên truyền viên, báo cáo viên phụ nữ cơ sở. Các cấp Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở tổ chức 9 hội nghị cấp tỉnh, 200 hội nghị cấp huyện, hơn 1.000 hội nghị cấp xã và hàng nghìn buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ tuyên truyền về xây dựng NTM cho gần 170 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; in hơn 15 nghìn tờ gấp “Phụ nữ Vĩnh Phúc tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” phát đến hội viên.

Để thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”, các cấp Hội đẩy mạnh các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp nhau thường xuyên, giúp nhau lúc giáp hạt, giúp nhau khắc phục thiên tai, bão lốc”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” thông qua các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, chương trình dự án Quốc tế và các nguồn vốn từ nhóm phụ nữ tín dụng- tiết kiệm. Đến nay, các cấp Hội quản lý trên 850 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 720 tỷ đồng cho trên 35 nghìn lượt hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vay để có vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Vận động hơn 5.300 hộ giúp hơn 1.800 hộ do phụ nữ nghèo làm chủ hộ; hơn 1.100 hộ được giúp đã thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Cùng với hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội duy trì hoạt động các mô hình: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”, “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”; xây dựng các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, tổ phụ nữ “không sinh con thứ 3”…thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Có thể thấy, qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM đã đi vào cuộc sống, được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Qua khảo sát, có hơn 140 nghìn hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, chiếm hơn 84%.

Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức, lồng ghép các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn nhằm nâng cao nhận thức cho các bộ, hội viên, phụ nữ về xây dựng NTM. Thực hiện tốt phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ rèn luyện các phẩm chất "Tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu” thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Duy trì và phát triển phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; đa dạng hóa các hình thức giúp phụ nữ nghèo của các cấp Hội; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường khai thác các nguồn vốn vay để hỗ trợ cho phụ nữ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tăng thu nhập kinh tế gia đình….

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: