Xây dựng Đảng
Tránh hình thức trong việc thực hiện các quy định về nêu gương
Thứ Năm, 23/04/2020   trong mục Xây dựng Đảng

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc đi đầu trong thực hiện các quy định nêu gương, tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp;

Bình Xuyên quan tâm phát triển đảng viên là người công giáo

Công tác phát triển đảng viên là người công giáo ở Đảng bộ huyện Bình Xuyên những năm qua đạt một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. 

Công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên. 

Bình Xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống dịch Covid – 19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, công tác phòng, chống Covid – 19 đã và đang được cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân;

Công an huyện Sông Lô chủ động phương án bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp

Để bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an huyện Sông Lô đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2020.


Được lựa chọn là đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở và chỉ đạo bầu Bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội, phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các đơn vị tổ chức tiếp theo. Đặc biệt, đại hội đã thực hiện nghiêm túc phương châm của thành phố đề ra là thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực và ý nghĩa với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Chi bộ Bảo vệ môi trường nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên

Nhận thức rõ ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh,

Tuổi cao, ý chí càng cao
Thứ Tư, 18/03/2020   trong mục Xây dựng Đảng

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Duy Phiên (Tam Dương), chúng tôi có dịp đến thăm gia đình đảng viên Nguyễn Văn Cấp, thôn Thượng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Duy Phiên.

Bí thư chi bộ hết lòng vì quê hương

Trong suốt 20 năm làm Bí thư Chi bộ khu 5, ông Nguyễn Văn Hà ở thị trấn Tứ Trưng (Vĩnh Tường) luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động ở khu dân cư, được nhân dân địa phương tin tưởng, quý mến.


Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, các Đảng bộ cơ sở tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảm bảo tiến độ, chất lượng.