Xây dựng Đảng
Đổi mới công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quần chúng với lực lượng Công an
Thứ Sáu, 19/07/2019   trong mục Xây dựng Đảng

Thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, các cấp ủy Đảng, UBKT Thành ủy Phúc Yên đã không ngừng đổi mới, 

Quản chặt, xử nghiêm đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng

Điều 2, Điều lệ Đảng nêu rõ: “Đảng viên có nhiệm vụ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. Tuy nhiên, thời gian qua, một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên đang sinh hoạt tại một số chi bộ nông thôn trên địa bàn tỉnh bỏ sinh hoạt Đảng, ảnh hưởng đến chất lượng,

Đảng bộ xã Ngọc Mỹ đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015–2020 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch) đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt KT–XH.

Cán bộ, đảng viên huyện Bình Xuyên tự giác nêu gương

Bác Hồ từng dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần lời dạy của Người, huyện Bình Xuyên xác định việc nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 

Sáng 19/6/2019, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28, Chỉ thị số 30, Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và lãnh đạo các chi, 

Phường Hùng Vương chú trọng công tác quản lý đất đai

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/6/2013 của BTV Thị ủy Phúc Yên (nay là Thành ủy Phúc Yên) về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai”, 

Trung Mỹ phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số

Trung Mỹ là xã miền núi phía Bắc của huyện Bình Xuyên, gồm 10 thôn dân cư với hơn 7.500 nhân khẩu. Toàn xã có 8 dân tộc chung sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 54,8%.

Khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ ở Vĩnh Thịnh

Thời gian qua, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm từng bước tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nhất là việc khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.


Phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố: Những chuyển biến tích cực ở Vĩnh Tường

Thực hiện Hướng dẫn số 17 của Huyện ủy Vĩnh Tường về việc Đảng ủy cơ sở và tổ công tác của Huyện ủy về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, TDP, đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên thuộc Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn và lắng nghe gợi mở, chia sẻ những ý kiến, kiến nghị của đảng viên, chi bộ;