Xây dựng Đảng
MTTQ thành phố Vĩnh Yên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
Thứ Năm, 25/04/2019   trong mục Xây dựng Đảng

MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên luôn tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh. Thông qua hoạt động của mình, MTTQ các cấp đã định hướng, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ một cách đúng pháp luật. MTTQ cũng chính là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.


Đảng viên phường Tích Sơn phát huy tinh thần nêu gương

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nhân dân ta thường nói đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với Đảng viên và cán bộ chúng ta”. 

Phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp vì sao vẫn khó?

Những năm qua, các cấp ủy trong toàn tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; tuy nhiên, hiện nay, số doanh nghiệp có tổ chức Đảng còn khiêm tốn. Vậy nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng đó?


Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo trong hoạt động giáo dục

Để khắc phục tình trạng "thiếu lửa" trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, Đảng ủy xã Hương Sơn (Bình Xuyên) luôn chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ Đảng, trong đó, tập trung đổi mới chất lượng sinh hoạt các chi bộ nhà trường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng các hoạt động giáo dục.


Để t ổ trưởng tổ dân phố phát huy vai trò trong thực tiễn

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Thành ủy Vĩnh Yên đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục tình trạng Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn (gọi chung là Tổ trưởng tổ dân phố) không phải là đảng viên. 

Rà soát, sàng lọc đảng viên - Giải pháp chống suy thoái ở Yên Lạc

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên (HSSV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc tìm ra những nhân tố tích cực để “ươm mầm” bồi dưỡng, kết nạp, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng. 

Giải pháp quản lý đảng viên đi làm ăn xa

Hiện nay, số lượng đảng viên đi làm ăn xa ở các địa phương có chiều hướng ngày càng gia tăng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng sinh hoạt chi bộ, đòi hỏi các cấp ủy cần kịp thời có những biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.


GPMB các công trình, dự án ở Yên Lập: Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, việc khó mấy cũng thành công

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án phát triển kinh tế, công trình phúc lợi, xây dựng NTM có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH của mỗi địa phương. Quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp vì tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Để nhân dân hiểu và nhận tiền bồi thường GPMB là việc không đơn giản. 

Phát triển đảng viên ở nông thôn: “Tre” già, "măng" chưa mọc

Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Không chỉ ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mà ngay tại các chi, Đảng bộ khu vực nông thôn, tình trạng thiếu nguồn khiến lực lượng trẻ bổ sung cho Đảng ngày càng giảm.