Xây dựng Đảng
Đảng bộ phường Xuân Hòa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát
Thứ Ba, 13/11/2018   trong mục Xây dựng Đảng

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa (Phúc Yên) luôn chú trọng công tác kiểm tra,

Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, những năm qua, công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) được UBKT hai cấp triển khai, thực hiện tương đối toàn diện,

Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở Tam Hồng

Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ xã Tam Hồng (Yên Lạc) đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng,

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Đồng Thịnh (Sông Lô) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Đảng bộ xã Lãng Công chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Xác định tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng,

Đảng ủy phường Phúc Thắng quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Xác định thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, chính quyền phường Phúc Thắng (Phúc Yên) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả,

Những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường chuyển biến tích cực; các hủ tục, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi;

Đảng ủy Quân sự thành phố Vĩnh Yên: Đột phá trong khâu đánh giá cán bộ

Với nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ quân sự thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. 

“Dân vận khéo” cho đường thông hè thoáng

Phong trào “dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên phát huy hiệu quả, nhất là trong công tác quản lý trật tự đô thị, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật, không vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè;

Đảng bộ Thanh tra tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

100% các chi bộ duy trì sinh hoạt đúng định kỳ hàng tháng; tỷ lệ bình quân đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 92%; số đảng viên phát biểu ý kiến đạt gần 50%; nhiều năm liền, Đảng bộ không có chi bộ yếu kém... Đó là những kết quả nổi bật nhờ việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng bám sát chức năng,