Xây dựng Đảng
Luân chuyển cán bộ phải được thực hiện đồng bộ, thận trọng
Thứ Tư, 03/05/2017   trong mục Xây dựng Đảng

Thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2021 và những năm tiếp theo;

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Hướng Đạo

Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã Hướng Đạo (Tam Dương) luôn đề cao, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên,

Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, 

Vĩnh Yên đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, thực hiện; 

Đảng bộ xã Thiện Kế: Chú trọng xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Xác định công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) là nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, thời gian qua,

Với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh, nhất là trong thực hiện việc tang theo nếp sống văn hóa mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống chính trị

Nhận thức sâu sắc về yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, 

Ban CHQS huyện Yên Lạc: Rèn luyện giỏi, dân vận khéo

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Ban CHQS huyện Yên Lạc luôn quan tâm đến công tác “Dân vận khéo”; góp phần gắn kết tình quân - dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy Tam Dương kết nạp 54 quần chúng ưu tú vào Đảng và xét công nhận Đảng viên chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Đảng bộ xã Đạo Trù chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Là địa phương có hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Đạo Trù (Tam Đảo) luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã;