Xây dựng Đảng

Hiệu quả từ công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ ở Lập Thạch

Thứ Hai, 04/07/2022

Những năm qua, Huyện ủy Lập Thạch luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở; luân chuyển sử dụng cán bộ hợp lý, đúng chuyên môn nhằm phát huy năng lực, sở trường, trách nhiệm của cán bộ được luân chuyển và thực hiện tốt vai trò, chức trách được giao.

Huyện ủy Lập Thạch trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Xây dựng Đảng TSVM 5 năm 2015-2020

Những năm qua, Huyện ủy Lập Thạch luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng TSVM gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt ở cơ sở; trong đó đặc biệt quan tâm tới đội ngũ cán bộ trẻ ở cơ sở - coi đây là nguồn cán bộ kế cận cấp huyện trong những năm tiếp theo.

Để việc đào tạo bồi dưỡng đạt kết quả cao, Huyện ủy xác định ngay từ khâu lựa chọn cử người đi học phải là người có năng lực, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình tham gia công việc, có khả năng phát triển lâu dài và xem xét bố trí vị trí phù hợp với năng lực, sở trường của từng người.

Chú trọng thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên; đánh giá kịp thời mặt tích cực và hạn chế để góp ý rút kinh nghiệm, giúp cán bộ nằm trong quy hoạch có biện pháp tổ chức thực hiện công việc được giao.

Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến tháng 5/2021, Huyện ủy Lập Thạch đã cử 20 cán bộ tham gia đào tạo lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung và tại chức; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 208 học viên, mở 4 lớp Đảng ủy cơ sở cho 671 học viên; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở 3 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy cơ sở cho 180 học viên; Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 3 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 217 học viên, 10 lớp đối tượng đảng cho 546 học viên, 7 lớp đảng viên mới với 513 học viên, 26 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 4.106 học viên; 19 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn thể cho 4.437 học viên…

Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã cập nhật kiến thức về lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước cho các học viên áp dụng vào vị trí công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, gần 90% cán bộ, CCVC của huyện có trình độ đại học trở lên, còn lại có trình độ trung cấp, cao đẳng; hơn 98% có trình độ lý luận chính trị, trong đó có gần 14% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Nhằm đáp ứng nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng cục bộ, thiếu hụt cán bộ, việc quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, chặt chẽ, kịp thời, đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo tính “động” và “mở”. Từ đó, rà soát, đánh giá cán bộ, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ quá tuổi, có biểu hiện lệch lạc, không đủ điều kiện; đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố trẻ, có năng lực, phẩm chất chính trị.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, các địa phương, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ. Đến nay, trong số cán bộ thuộc diện quy hoạch và đang giữ các cương vị chủ chốt cấp huyện và xã nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ đạt 20%, tăng gần 8% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ tuổi trẻ đạt 18,5%, tăng 5,8% so với cuối nhiệm kỳ trước; 100% cấp ủy và cán bộ huyện được xem xét quy hoạch mới có trình độ đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ quá tuổi, không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, lý luận.

Nét nổi bật thời gian qua là việc bố trí luân chuyển cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương được quan tâm đúng mức. Trên địa bàn huyện hiện có 8 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không là người địa phương, trong đó có 7 xã, thị trấn có Bí thư Đảng ủy không là người địa phương, đạt 35% (Mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025, phấn đấu có 30% số xã, thị trấn có Bí thư cấp ủy không là người địa phương).

Hầu hết, cán bộ được điều động, luân chuyển luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 2 xã, thị trấn gồm Xuân Lôi và thị trấn Hoa Sơn. Bố trí Bí thư cấp ủy là Chủ tịch HĐND tại 8 xã, thị trấn, Phó Bí thư cấp ủy là Chủ tịch HĐND tại 9 xã, thị trấn, trong đó có 2 Chủ tịch HĐND chuyên trách tại xã Xuân Lôi và thị trấn Hoa Sơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Qua một thời gian được điều động luân chuyển, hầu hết cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Những cán bộ được luân chuyển, điều động không phải là người địa phương đã thể hiện được năng lực công tác và nhận được sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thời gian tới, Huyện ủy Lập Thạch tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động để đào tạo, rèn luyện cán bộ. Do thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, điều động luân chuyển, bổ nhiệm bổ sung các chức danh chủ chốt đã tạo được nguồn cán bộ kế cận đảm bảo vừa “hồng” vừa “chuyên”, tránh "bị động" trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ; đội ngũ cán bộ luân chuyển, bổ nhiệm chức danh mới đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển KT- XH.

Bài, ảnh Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: