Xây dựng Đảng

Bí thư chi bộ nêu gương sáng

Thứ Sáu, 17/06/2022

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua... là những nhận xét của cán bộ, đảng viên và người dân thôn An Lão Xuôi, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) khi nói về Bí thư chi bộ thôn Trịnh Huy Cử.

Bí thư chi bộ Trịnh Huy Cử (đứng giữa) thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương

Từ năm 2012 đến nay, ông Trịnh Huy Cử được đảng viên Chi bộ thôn An Lão Xuôi tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ... Với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chi bộ, ông luôn tâm niệm: Chi bộ phải lãnh đạo bằng chủ trương, nghị quyết, muốn tổ chức thực hiện đạt hiệu quả phải thông qua mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kết hợp với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để nhân dân học tập, noi theo...

Ông đã cùng tập thể chi ủy chi bộ chủ động xây dựng chương trình, nghị quyết, gắn nhiệm vụ của chi bộ với nhiệm vụ của thôn dân cư trên cơ sở xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên...

Theo ông Cử, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người bí thư chi bộ, trước hết bản thân phải gương mẫu, lời nói phải đi đôi với việc làm, xây dựng mối đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Mọi việc trong thôn đều phải đưa ra họp bàn công khai, dân chủ.

Bên cạnh đó, phải quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên, coi đây là yếu tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể đi đôi với thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc; quan tâm, tạo điều kiện, động viên quần chúng hăng hái tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn...

Nhờ đó, những năm qua, diện mạo thôn An Lão Xuôi đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 72 triệu đồng/người/năm; thôn có trên 70% số hộ có mức sống khá, giàu; toàn thôn không còn hộ nghèo; trên 93% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nhiều năm liền thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa...

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh Nguyễn Văn Xuân cho biết: Tập thể chi ủy chi bộ thôn An Lão Xuôi và cá nhân đồng chí Trịnh Huy Cử luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở khu dân cư...

Chi bộ thôn xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất, gắn bó giữa các đảng viên; thống nhất giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và mỗi người dân, từ đó, xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua...

Dưới sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp, nhiệt tình của Bí thư chi bộ Trịnh Huy Cử, nhiều năm qua, Chi bộ thôn An Lão Xuôi được Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh công nhận đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. Cá nhân ông Trịnh Huy Cử được Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thịnh tặng nhiều Giấy khen.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: