Xây dựng Đảng

Sông Lô nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng sâu, vùng xa

Thứ Năm, 16/06/2022

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong việc phát huy năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở huyện Sông Lô đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, nhất là chi bộ nông thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Thường trực Đảng ủy xã Bạch Lưu (Sông Lô) kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ thôn Xóm Làng. Ảnh Dương Hà

Nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Sông Lô đã ban hành hướng dẫn về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện, trong đó, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện đã tăng cường chỉ đạo chi bộ cơ sở trực thuộc chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tùy đặc điểm của chi bộ để lựa chọn, áp dụng các hình thức sinh hoạt phù hợp khi sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề...

BTV Huyện ủy đã thành lập 17 Tổ công tác gồm các đồng chí là Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện định kỳ vào ngày mùng 1 tháng đầu quý trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở nhằm kịp thời thông tin, truyền tải các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên.

Chỉ đạo, giúp đỡ cấp ủy chi bộ xây dựng, ban hành các chương trình, nghị quyết lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương... Thường xuyên nắm bắt tình hình, tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời báo cáo BTV Huyện ủy chỉ đạo, giải quyết triệt để những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở...

Đảng bộ xã Bạch Lưu hiện có 165 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 6 chi bộ nông thôn. Để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn, BTV Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hằng tháng, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ xã về dự sinh hoạt tại các chi bộ để trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng theo quy định; chủ động nắm bắt, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở…

Bí thư Chi bộ thôn Xóm Làng, xã Bạch Lưu Hà Văn Lương chia sẻ: Trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, chi ủy đều họp thống nhất nội dung, những vấn đề được đưa ra cuộc họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn, rõ ràng, thiết thực với đời sống của người dân trong thôn.

Các buổi sinh hoạt chi bộ luôn đảm bảo tính dân chủ, cởi mở; mọi đảng viên đều thẳng thắn bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của bản thân. Điểm nổi bật trong mỗi buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ đều lựa chọn một chuyên đề cụ thể phù hợp, sát với thực tiễn địa phương để bàn bạc và tìm biện pháp giải quyết triệt để, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được đảng viên và nhân dân quan tâm...

Với những giải pháp tích cực đã được triển khai, việc tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở nói chung và chi bộ cơ sở ở các xã vùng sâu, vùng xa nói riêng trên địa bàn huyện Sông Lô đã dần đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt thường xuyên được đổi mới; coi trọng thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Chất lượng điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ đã được nâng lên, thời gian sinh hoạt đảm bảo theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt trên 95%.

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chặt chẽ, cụ thể hơn; đội ngũ đảng viên luôn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình, nhất là chi bộ nông thôn ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận 21 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp dưới trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ về công tác Đảng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ cơ sở...

Chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy chi bộ cơ sở nhằm tạo cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: