Xây dựng Đảng

Đổi mới sinh hoạt chuyên đề ở Tam Dương

Thứ Ba, 14/06/2022

Những năm gần đây, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Tam Dương luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Tập trung vào những vấn đề nổi cộm

Lựa chọn những vấn đề mới, nổi cộm, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, đơn vị, chức trách của đảng viên để tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đạt hiệu quả cao được các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Tam Dương quan tâm.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trường mầm non Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương có nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên. Ảnh: Trường Khanh

Năm 2022, Đảng bộ xã An Hòa xác định việc giải quyết các tồn tại liên quan đến xử lý đất đai là một trong những nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng cần phải thực hiện. Để làm tốt nhiệm vụ đó, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho UBND xã tăng cường công tác quản lý, giải quyết, xử lý các tồn tại đất đai; đồng thời, gợi ý để các chi bộ nông thôn lựa chọn, đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Phó Bí thư Chi bộ thôn Hương Đình, xã An Hòa Bùi Xuân Ngôn cho biết: Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, ngay từ đầu năm, chi bộ đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ và lựa chọn những nội dung mới, vấn đề tồn đọng ở thôn để đưa vào sinh hoạt chuyên đề.

Nổi cộm là công tác quản lý đất đai ở thôn, liên quan đến 27 trường hợp xây dựng trái phép từ trước những năm 2014, chi bộ đã đưa vấn đề này vào nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ luôn phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp cho chi ủy, chi bộ trong công tác vận động, tuyên truyền người dân chấp hành tốt quy định về quản lý đất đai cũng như phối hợp với cấp trên về một số giải pháp nhằm xử lý các trường hợp vi phạm đất đai.

Trên cơ sở các ý kiến của đảng viên, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên phụ trách nhóm gia đình; đồng thời, phối hợp với chính quyền xã tiếp tục rà soát, thống kê từng hộ vi phạm xây dựng trái phép trên ao, hồ. Đối với những trường hợp xây dựng phù hợp với quy hoạch, đủ tiêu chuẩn, chi bộ có ý kiến với cấp trên nhằm tạo điều kiện để hợp thức hóa cho hộ dân.

Sát thực tiễn, nhiệm vụ địa phương

Qua tìm hiểu ở một số chi, Đảng bộ cho thấy, công tác chỉ đạo, lãnh đạo và các buổi sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ đều mang lại hiệu quả thiết thực, chủ đề sát với thực tiễn, nhiệm vụ được giao.

Nhiều nội dung, vấn đề nổi cộm, bức thiết ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được các đảng viên trong các chi bộ tập trung đưa ra thảo luận, bàn bạc thấu đáo, với nhiều ý kiến sát thực, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề. Từ đó, giúp các chi bộ xây dựng nghị quyết có tính xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng chọn việc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Là chi bộ khối trường học, trực thuộc Huyện ủy Tam Dương, Bí thư Chi bộ Trường mầm non Tam Dương Nguyễn Thị Luyến cho biết: Hằng năm, chi bộ nhà trường đã xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác giảng dạy trong trường học.

Qua các buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác, thể hiện rõ qua những việc làm, phong trào thi đua, giảng dạy của nhà trường. Nhờ đó, hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2021, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Huyện Tam Dương có trên 6.000 đảng viên, sinh hoạt ở 49 chi, Đảng bộ trực thuộc. Các buổi sinh hoạt theo chuyên đề được các chi ủy, chi bộ chuẩn bị chu đáo về nội dung, cách thức tổ chức linh hoạt, bám sát các chủ đề, nhiệm vụ thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề được các đơn vị, chi bộ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên; giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, công tác giảm nghèo; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục của các nhà trường; công tác đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19, chăm sóc sức khỏe của nhân dân…

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tiếp tục phân công các đồng chí huyện ủy viên dự sinh hoạt Đảng tại các chi bộ cơ sở, vừa để nắm bắt tình hình, vừa chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: