Xây dựng Đảng

Lựa chọn nhân sự cấp ủy cơ sở có năng lực, uy tín cao

Thứ Sáu, 20/05/2022

Theo dự kiến, trước ngày 30/7/2022, huyện Lập Thạch sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ các xã, thị trấn đang tập trung chuẩn bị cho đại hội điểm tại 1 chi bộ trực thuộc. Đáng chú ý, trong lần đại hội này, các chi bộ chú trọng lựa chọn nhân sự cho cấp ủy là những nhân tố bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH tại địa phương…

Lãnh đạo Đảng ủy xã Văn Quán, huyện Lập Thạch hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự tại Chi bộ thôn Nam

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy xã Văn Quán, Chi bộ thôn Nam được lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Bí thư chi bộ thôn Nam Nguyễn Gia Cảnh cho biết: “Để chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình. Văn kiện đại hội được cấp ủy quan tâm đầu tư xây dựng, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ của các đảng viên.

Các báo cáo xây dựng phù hợp với đặc điểm chi bộ, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực; làm rõ các mục tiêu đại hội đã đạt, chưa đạt, biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ dự kiến cấp ủy có 3 đồng chí, chi bộ đã xây dựng những đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ này bảo đảm đủ tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn, là những người có uy tín tại khu dân cư, có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT-XH tại địa phương, được Đảng ủy xã thẩm định kỹ lưỡng.

Qua nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên trong chi bộ, chi ủy chưa tiếp nhận những ý kiến trái chiều nào của đảng viên trong chi bộ liên quan đến công tác nhân sự chuẩn bị cho cấp ủy khóa mới”.

Chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy thị trấn Lập Thạch và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương cũng đang chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn cũng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ tổ dân phố Phú Chiền chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khánh tiết, xây dựng văn kiện, kịch bản chuẩn bị cho đại hội điểm để rút kinh nghiệm; tổ chức tốt việc thẩm định nhân sự cấp ủy do các chi bộ lựa chọn theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch Trần Văn Dương cho biết: Để tổ chức thành công đại hội chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy sớm ban hành văn bản chỉ đạo Đảng ủy cơ sở xây dựng và triển khai kế hoạch đại hội chi bộ; xây dựng hướng dẫn tổ chức đại hội.

Đồng thời, hướng dẫn hệ thống các mẫu văn bản để các chi bộ vận dụng, cụ thể hóa như: Chương trình đại hội, quy chế làm việc, các báo cáo, dự thảo nghị quyết, kịch bản điều hành, quy trình nhân sự…

Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ công tác cùng với Đảng ủy cơ sở nắm bắt tình hình ở từng chi bộ, nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng, nhất là những chi bộ còn khó khăn về công tác nhân sự; yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn chú trọng duyệt nhân sự từng chi bộ, xem xét kỹ từng trường hợp tái cử, mới tham gia cấp ủy lần đầu.

Trước khi lên phương án nhân sự cấp ủy, các chi bộ cần thực hiện lấy ý kiến đến từng đảng viên, những trường hợp tín nhiệm thấp, cấp ủy xem xét bổ sung, thay thế kịp thời.

Cấp ủy chi bộ phải được bảo đảm về tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín; số lượng phải hợp lý. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tập trung lãnh đạo Đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Với sự chủ động, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các bước theo đúng quy định Điều lệ Đảng và kinh nghiệm rút ra từ đơn vị tổ chức đại hội điểm, tin rằng, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch sẽ tổ chức đại hội thành công. Qua đó, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng trên các mặt công tác.

Bài, ảnh: Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: