Xây dựng Đảng

Dân vận khéo trong phát triển KT-XH ở Quang Sơn

Thứ Năm, 19/05/2022

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn của phong trào thi đua "Dân vận khéo" (DVK) trên địa bàn xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch đã đạt hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH , giữ vững QP - AN ở địa phương.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, xã Quang Sơn đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đưa phong trào thi đua DVK đi vào chiều sâu, Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai phong trào tích cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Các mô hình, điển hình DVK được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; QP - AN; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, bên cạnh việc duy trì, tiếp tục nâng cao chất lượng 10 mô hình DVK, năm 2022, Đảng ủy xã xây dựng mô hình điểm “Nuôi gà thương phẩm theo hình thức gia công” tại thôn Sơn Kịch.

Thông qua phong trào thi đua DVK, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong xã tập trung vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thi đua sản xuất, lao động giỏi; đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; làm giàu chính đáng.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các gia đình có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hộ nghèo bằng hình thức cho vay vốn, giúp đỡ cây, con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp...

Ngoài ra, chính quyền xã và các đoàn thể phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân vốn cho các hội viên nghèo; phối hợp ngành nông nghiệp mở các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên nông dân. Tổ chức giới thiệu các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi để đoàn viên, hội viên tham quan, nghiên cứu học tập.

Đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng hàng trăm mô hình kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, doanh nghiệp phát triển hiệu quả, đem lại thu nhập cao. Nhiều mô hình DVK có hiệu quả được duy trì, phát triển như mô hình trồng Thanh long ruột đỏ; mô hình nuôi thỏ NewZealand của Hội nông dân xã cho thu nhập cao; mô hình nuôi cá rô phi đơn tính; mô hình xưởng sản xuất ván bóc hay mô hình trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc...

Từ tháng 9/2021 đến nay, các mô hình DVK mới được triển khai như mô hình nuôi dê, gà thương phẩm theo hình thức gia công đem lại hiệu quả kinh tế lớn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Phong trào thi đua DVK trên lĩnh vực kinh tế đã từng bước hỗ trợ đoàn viên, hội viên định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cùng với xây dựng các mô hình DVK trên lĩnh vực kinh tế, Đảng ủy xã chú trọng xây dựng mô hình DVK trên lĩnh vực VH - XH. Do đó, đã huy động được sức mạnh, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhiều mô hình, cách làm DVK của các tập thể, cá nhân được duy trì, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Điển hình như mô hình thôn dân cư “không tệ nạn xã hội”, “không sinh con thứ ba”… được thực hiện hiệu quả; mô hình “CCB bảo vệ môi trường thôn dân cư” ở thôn Quảng Cư; mô hình “Đường hoa phụ nữ” của Hội LHPN; mô hình điện thắp sáng đường quê và “tự quản về vệ sinh môi trường ở các thôn...

Qua các mô hình đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường, nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Đến nay, trên địa bàn xã Quang Sơn xây dựng được 10 tuyến đường hoa.

Năm 2021, sau khi Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết về phát động phong trào “Xây dựng cổng làng” tại 10/10 thôn, xã Quang Sơn đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân.

Bằng nguồn kinh phí xây dựng xã hội hóa của nhân dân, đến nay 10/10 cổng chào tại các thôn đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng, có giá trị lịch sử, là niềm tự hào và thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Hằng năm, qua bình xét, xã Quang Sơn có trên 90% gia đình đạt danh hiệu GĐVH; 9/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: