Xây dựng Đảng

Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ ở Tam Dương

Thứ Năm, 20/01/2022

Với sự thận trọng, cùng cách làm phù hợp, khách quan, công tâm, công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở huyện Tam Dương đã phát huy hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán bộ được luân chuyển từng bước trưởng thành; khắc phục tình trạng trì trệ, khép kín trong công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị.

Tháo gỡ việc khó

Tháng 7/2018, đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Tú được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Thanh Vân. Khi nhận nhiệm vụ mới, điều làm đồng chí trăn trở là làm sao để đưa địa phương ngày càng phát triển và giải quyết tốt một số tồn tại trong công tác GPMB.

Đồng chí Đoan trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm bắt tình tình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Bằng trách nhiệm và khả năng của mình, đồng chí cùng BCH Đảng bộ xã họp bàn và ban hành các nghị quyết để lãnh đạo toàn diện; kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là các chi bộ khu dân cư; tập trung giải quyết vấn đề tồn tại về quản lý đất đai, công tác GPMB.

Đồng thời, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức xã; phân công, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí đảng ủy viên bám cơ sở… Nhờ đó, nhiều vấn đề vướng mắc ở địa phương được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận của nhân dân, nổi bật là vấn đề chậm tiến độ GPMB khu vực Gò Xoan, thôn Nhân Mỹ tồn tại từ lâu đến nay được tháo gỡ, giải quyết, 100% hộ dân liên quan đã nhận tiền bồi thường GPMB.

Thực tế, hầu hết các cán bộ khi được điều động, luân chuyển đều nhanh chóng tiếp cận công việc, bám sát yêu cầu thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị, nhiệm vụ mới và thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Nhiều đồng chí năng nổ, có tinh thần cầu thị học hỏi, tìm tòi để có những phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo những đột phá trong phát triển KT – XH ở địa phương.

Việc điều động, luân chuyển cán bộ giúp nhiều địa phương tháo gỡ những “nút thắt” tồn tại trong công tác cán bộ hay giải quyết tốt những vấn đề tồn động trước đây trong giải quyết đơn thư, khiếu kiện liên quan đến quản lý đất đai, GPMB, các chính sách…, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Đảm bảo khách quan, chất lượng

Bằng cách làm thận trọng, rõ ràng, từ năm 2016 đến đầu năm 2022, BTV Huyện ủy Tam Dương đã rà soát, thực hiện điều động gần 60 cán bộ từ khối Đảng sang chính quyền và ngược lại. Huyện luân chuyển cán bộ từ cấp huyện về tham gia BCH, BTV Đảng ủy các xã, thị trấn 7 đồng chí; thực hiện luân chuyển 5 cán bộ quản lý cấp xã lên cấp huyện và luân chuyển ngang đối với 2 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã.

Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ trên địa bàn thực sự có hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, BTV Huyện ủy Tam Dương đã tiến hành từng bước, thận trọng, không làm tràn lan, chạy theo số lượng và căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ, từng cơ quan, đợn vị.

Các đợt điều động, luân chuyển cán bộ đều được thực hiện đảm bảo yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, giữ vững ổn định, đoàn kết trong địa phương, cơ quan, đơn vị.

Huyện luôn nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai công tác cán bộ, thực hiện trên tinh thần khách quan, công tâm; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, thông báo kết quả nhận xét, đánh giá quy hoạch cán bộ cho các đơn vị để có hướng đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện công tác điều động, luân chuyển.

Coi trọng công tác tư tưởng, vừa làm tốt việc động viên khuyên khích tính tự giác của cán bộ, vừa yêu cầu cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm túc quyết định điều động, luân chuyển của tổ chức…

Phát huy những kết quả đạt được, BTV Huyện ủy Tam Dương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác luân chuyển cán bộ; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tự giác của cán bộ trước sự phân công, điều động của tổ chức.

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với quy hoạch, luân chuyển cán bộ; thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn không phải là người địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: