Xây dựng Đảng

Hướng Đạo xây dựng nếp sống văn minh

Thứ Năm, 21/05/2020

Qua hơn 7 năm tích cực triển khai Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, kỷ niệm ngày truyền thống; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”, nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần ở địa phương.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11, BTV Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cũng như đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, kỷ niệm ngày truyền thống phù hợp với tình hình địa phương; gắn với các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định thực hiện đời sống văn hóa mới...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã về thực hiện nếp sống văn minh được nâng lên.

Để thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, Đảng ủy xã chỉ đạo các thôn dân cư bổ sung, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 11 vào các quy định trong hương ước, quy ước của địa phương.

Theo đó, tất cả các đám cưới ở địa phương đều phải thực hiện các quy định bắt buộc như không tổ chức dài ngày, không ăn uống mời cỗ tràn lan, không bày và mời thuốc lá trong đám cưới...

Riêng đối với cán bộ, đảng viên, công chức khi tổ chức cưới cho con hoặc bản thân, phải gương mẫu thực hiện các quy định không mời khách trong giờ làm việc, không tổ chức tiệc cưới nhiều lần ở nhiều nơi...

Thực tế thời gian qua, tất cả các đám cưới trên địa bàn xã Hướng Đạo đều được tổ chức theo đúng nếp sống văn hóa mới và phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương.

Việc tang ở xã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hủ tục như đội mũ rơm, chống gậy, lăn đường, khóc mướn, rắc vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang... được xóa bỏ. Trong các đám tang, không tổ chức ăn uống đối với khách đến thăm viếng mà chỉ tổ chức ăn uống nội bộ gia đình.

Đa số các gia đình không tổ chức sắp cỗ mời khách ăn uống trong các ngày tuần tiết, giỗ đầu, giỗ hết... Xã cũng vận động các gia đình có người thân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng để tránh tốn kém và bảo vệ môi trường.

Là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa và lễ hội truyền thống diễn ra trong năm, Đảng ủy xã quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ hội theo đúng nghi thức truyền thống, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng. Các hoạt động văn hóa tín ngưỡng trong lễ hội diễn ra theo đúng quy định và mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc...

BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo tất cả các ban, ngành, đoàn thể xây dựng quy chế làm việc, nội quy, nguyên tắc quản lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc không uống rượu, bia trong ngày làm việc; không hút thuốc lá nơi công sở, công cộng.

Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoặc vi phạm chỉ thị; gắn việc đánh giá thực hiện nội dung Chỉ thị 11 với việc đánh giá xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức...

Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cũng như sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân nên việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã Hướng Đạo thời gian qua có những chuyển biến tích cực, từng bước đẩy lùi các hủ tục, phát huy thuần phong mỹ tục, bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hướng Đạo Hoàng Văn Toàn cho biết: "Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11 tại các chi bộ cơ sở, thôn dân cư nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Qua đó, tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong việc thực hiện nếp sống văn hóa mới ở địa phương...".

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: