Xây dựng Đảng

Nghiêm túc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở phường Đống Đa

Thứ Sáu, 08/05/2020

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường Đống Đa (Vĩnh Yên) đã có những cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương.

Cán bộ, đảng viên phường Đống Đa (Vĩnh Yên) nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ảnh: Minh Hà

Cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương của Đảng vào thực tiễn ở địa phương, Đảng ủy phường Đống Đa xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt, ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường; lấy đó làm cơ sở kiểm điểm, thước đo để đánh giá, xếp loại cuối năm.

Đảng ủy phường cụ thể hóa các quy định, tổ chức thực hiện các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng kế hoạch học tập gắn với việc làm theo, nhiệm vụ được phân công.

Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Nguyễn Thị Mai cho biết, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương và các chuyên đề hàng nămlà việc làm thường xuyên, liên tục trong toàn Đảng bộ, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng rèn luyện, khắc phục khó khăn, xây dựng lề lối làm việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự chuyển biến không chỉ trong nhận thức mà trong cả việc làm của từng cán bộ, đảng viên. Nếu như trước đây, vẫn còn một số cán bộ đi muộn về sớm, tỏ thái độ quan liêu, không bám sát cơ sở… thì đến nay tình trạng này đã được khắc phục.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường thay đổi rõ rệt về tác phong, lề lối làm việc, như “đi báo cáo, về báo công”, thay vì “làm khi có việc”, thì nay “tìm việc để làm”. Mỗi cán bộ, công chức khi xuống tổ dân phố đều phải báo cáo lãnh đạo phường.

Bởi vậy, nhiều năm qua, cán bộ, công chức phường không còn tình trạng đi muộn, về sớm. Các đảng ủy viên phụ trách cơ sở đều bám sát địa bàn, báo cáo, tham mưu kịp thời với Ban Thường vụ Đảng ủy phường trong công tác lãnh đạo.

Mọi công việc ở địa phương luôn được cán bộ, công chức phường giải quyết kịp thời, nhanh chóng, không còn tình trạng công việc tồn đọng; không gây phiền hà, sách nhiễu khi nhân dân đến làm việc.

Cán bộ, công chức phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, phụng sự tốt nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, việc khắc phục sửa chữa những khuyết điểm của tập thể, cá nhân được Đảng ủy phường Đống Đa thường xuyên kiểm tra, giám sát ở các chi bộ.

Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ;thực hiện nghiêm túc việc phân công các đảng ủy viên phụ trách dự sinh hoạt với chi bộ.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ cho nhân dân; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04, Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Một số vấn đề tồn tại trong công tác xây dựng Đảng được phường thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục sửa chữa kịp thời; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, vai trò của người đứng đầu được phát huy rõ trong từng nhiệm vụ, khẳng định tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Có thể nói , thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, các quy định nêu gương của Đảng được cán bộ, đảng viên phường Đống Đa thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến việc làm cụ thể.

Mỗi cán bộ, đảng viên của phường lấy đó làm căn cứ để tự soi, tự sửa bản thân trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tác phong làm việc, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ phường Đống Đa được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: