Xây dựng Đảng

Bình Xuyên quan tâm phát triển đảng viên là người công giáo

Thứ Sáu, 17/04/2020

Công tác phát triển đảng viên là người công giáo ở Đảng bộ huyện Bình Xuyên những năm qua đạt một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Qua đó sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tôn giáo ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch vẫn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, công tác này còn nhiều khó khăn.

Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố Vinh Tiến, thị trấn Bá Hiến (Bình Xuyên) họp bàn công tác phát triển đảng viên trong năm 2020. Ảnh: Trường Khanh

Bình Xuyên là địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống. Toàn huyện có 13 họ giáo, 3 linh mục với hơn 1.600 hộ, gần 9.000 giáo dân thuộc các xã, thị trấn: Tam Hợp, Bá Hiến, Đạo Đức, Hương Sơn, Sơn Lôi, Phú Xuân, Thanh Lãng.

Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên ở vùng có đạo đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong đồng bào công giáo nói riêng và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, những năm qua, BTV Huyện ủy Bình Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân về đường lối, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con công giáo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng nói chung và phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo nói riêng ở Bình Xuyên cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện chỉ kết nạp được 10 đảng viên là người công giáo.

Điển hình như xã Tam Hợp có hơn 2.000 giáo dân, chiếm 29% dân số của xã, tập trung ở thôn Hữu Bằng. Những năm qua, Hữu Bằng luôn là thôn dẫn đầu toàn xã về phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, thế nhưng chi bộ không đạt trong sạch vững mạnh.

Nguyên nhân chính được Bí thư chi bộ Nguyễn Quốc Phương thẳng thắn chỉ ra là công tác phát triển đảng viên của chi bộ chưa hiệu quả. Hiện nay, chi bộ mới có 13 đảng viên, nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ không kết nạp được đảng viên nào.

Nhằm tạo nguồn phát triển Đảng, hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực và lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Cũng giống như Chi bộ thôn Hữu Bằng (Tam Hợp), Chi bộ Tổ dân phố Vinh Tiến (thị trấn Bá Hiến) có 10 đảng viên, là chi bộ có 100% đảng viên là người công giáo. Hàng năm, việc phát triển đảng viên trong chi bộ được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng tỷ lệ đảng viên mới kết nạp hàng năm cũng rất khiêm tốn.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Vinh Tiến Nguyễn Văn Chiều cho biết: Là tổ dân phố đông dân nhất của thị trấn Bá Hiến với hơn 800 hộ và gần 3.000 nhân khẩu, 100% hộ dân trong tổ dân phố là người theo đạo công giáo.

Các hộ dân trong tổ dân phố gương mẫu, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, nhưng đa số quần chúng ưu tú (chủ yếu là thanh niên) thường làm việc tại các công ty, doanh nghiệp hoặc đi làm ăn xa nên có tâm lý “ngại” vào Đảng.

Chính vì vậy, công tác phát triển đảng viên của chi bộ gặp nhiều khó khăn. Có những trường hợp được cử đi học lớp tìm hiểu về Đảng nhưng khi về địa phương lại đi làm ăn xa nên không thể theo dõi và kết nạp vào Đảng".

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Xuyên Nguyễn Khả Hoàn cho biết: “Thực hiện Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức T.Ư về “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, huyện Bình Xuyên luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt việc lựa chọn quần chúng ưu tú là người công giáo có đạo đủ tiêu chuẩn để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Đối với các địa phương có đồng bào công giáo sinh sống, các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương nhằm phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên”.

Thực tế chứng minh các đảng viên là đồng bào công giáo đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương; là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên ở đồng bào có đạo, thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để phát hiện nguồn. Gắn công tác phát triển đảng viên là người có đạo với việc thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo tại từng địa bàn, khu dân cư.

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người có đạo vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: