Xây dựng Đảng

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC: SÁT THỰC, LINH HOẠT VÀ SÁNG TẠO

Thứ Tư, 27/10/2021

Kỳ cuối: Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Những năm qua, công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp (DN) nói chung, DN ngoài nhà nước nói riêng của tỉnh ta đã đạt những kết quả tích cực, quan trọng. Tuy nhiên, việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong DN ngoài nhà nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để cung cấp tới bạn đọc các giải pháp phát triển Đảng trong DN của tỉnh ta trong thời gian tới nhằm tuyên truyền tới các DN về ý nghĩa, tác dụng của việc phát triển Đảng trong DN, phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xung quanh vấn đề này.

Kết quả đáng khích lệ, nhưng còn hạn chế, bất cập cần khắc phục

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, xin đồng chí cho bạn đọc Báo Vĩnh Phúc biết khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết số 07, ngày 17/3/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các DN trên địa bàn tỉnh từ khi ban hành đến nay?

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Như chúng ta đã biết, ngày 17-3-2008, BCH Đảng bộ tỉnh Khoá XIV đã ban hành Nghị quyết số 07 “về xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Trước thời điểm Nghị quyết 07 ra đời, trên địa bàn tỉnh có gần 2.500 DN, trong đó đa số là DN khu vực ngoài nhà nước. Các DN thu hút được trên 100 nghìn lao động. Phần lớn lao động trẻ có trình độ kỹ thuật được đào tạo nghề vào làm việc, trong đó có rất nhiều đảng viên nhưng chủ yếu sinh hoạt tại địa phương.

Xuất phát từ tình hình đó, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 07 và đây là một trong những Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh về công tác xây dựng Đảng trong giai cấp công nhân - giai cấp đi đầu trong sự nghiệp CNH- HĐH.

Để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, đề án, kết luận, hướng dẫn, đề ra nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện ở tỉnh, điển hình như quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh làm cầu nối giữa Đảng với người lao động trong DN.

Ban hành chính sách riêng của tỉnh như quy định đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên không có lương và không được hưởng các khoản trợ cấp thường xuyên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng và chế độ điều dưỡng, thăm hỏi.

Hỗ trợ hằng tháng đối với cấp ủy viên không chuyên trách tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong các DN ngoài nhà nước thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Hỗ trợ phát triển tổ chức Đảng trong các DN ngoài nhà nước thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh.

Sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các DN trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Một số kết quả nổi bật từ việc thực hiện Nghị quyết này là:

1, Số tổ chức Đảng và đảng viên trong các DN ngày càng tăng, nhất là đảng viên, mỗi năm bình quân kết nạp được gần 200 đảng viên mới. Từ khi ban hành nghị quyết đến nay, toàn tỉnh kết nạp được trên 2.000 đảng viên mới (trong đó có 33 đảng viên được kết nạp là chủ DN tư nhân), phát triển mới được 59 tổ chức Đảng trong DN (riêng 9 tháng năm 2021 phát triển được 17 tổ chức Đảng) nâng số tổng số tổ chức Đảng thuộc trong các loại hình DN trên toàn tỉnh lên 129 tổ chức với trên 4.300 đảng viên.

2, Các tổ chức đảng ở DN đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân, người lao động, chủ DN, nhà đầu tư chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tình trạng đình công, lãn công trái pháp luật trong các DN có tổ chức Đảng giảm đáng kể (từ năm 2011 đến năm 2021 chỉ có 4 vụ đình công, lãn công trái pháp luật xảy ra trong các DN có tổ chức Đảng đã được kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm).

3, Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên ra nhập tổ chức Công đoàn ngày càng tăng. Công đoàn đã thu hút được trên 100 ngàn đoàn viên là công nhân lao động, đạt 67% tổng số công nhân trong các DN.

Những nguyên nhân chính

Xin đồng chí cho biết cụ thể nguyên nhân của những hạn chế hiện nay trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh?

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Số tổ chức Đảng trong DN chưa tương xứng với số lượng DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, chỉ chiếm tỷ lệ 1,29% tổng số DN. Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi có một số nguyên nhân chính sau đây:

1, Trước hết, phải thấy rằng, sự vào cuộc của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành ở một số nơi trong tỉnh chưa quyết liệt, cho rằng việc xây dựng phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong DN ngoài nhà nước là của các cơ quan chuyên trách công tác đảng, nên việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong DN có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, thường xuyên, liên tục.

2, Chủ trương cấp ủy cấp trên trực tiếp phân công đảng viên có kinh nghiệm đến DN ở những nơi có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng để tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

3, Bên cạnh đó, do một số chủ DN lo ngại khi có tổ chức Đảng, DN phải chịu sự lãnh đạo và phải hội họp nhiều, tăng thêm chi phí, ảnh hưởng đến thời gian, năng suất lao động, phải báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo quy định.

Nhiều DN có đảng viên nhưng không đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định do biến động lao động thường xuyên, nhất là từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn cho DN cũng như việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên.

Là tỉnh công nghiệp phát triển, thu hút lực lượng lớn lao động làm việc, đây là nguồn lao động trẻ, có trình độ, nếu họ tham gia vào Đảng rất thuận lợi việc chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tế sẽ đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh rất tốt, đặc biệt là việc giữ gìn ổn định chính trị và ANTT trong doanh nghiệp. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này thế nào?

Trước hết phải khẳng định những vấn đề đồng chí quan tâm là rất đúng, vì:

Thứ nhất, quần chúng là công nhân lao động trẻ, có trình độ, đã được qua các chương trình đào tạo, nhận thức nhanh nên họ tiếp thu tốt các chủ trương, đường lối của Đảng để tuyên truyền và vận dụng nhằm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn.

Thứ hai, quần chúng là công nhân lao động trẻ, có trình độ, am hiểu các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước khi được tổ chức Đảng, đoàn thể tuyên truyền cùng với kỹ năng tốt họ sẽ vận dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia với chủ DN xây dựng các chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, từ sự am hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ đảng viên là công nhân lao động trẻ sẽ là lực lượng quan trọng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng lao động không chỉ trong DN mà cả ở nơi công nhân, lao động cư trú, góp phần quan trọng nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân, giảm tai, tệ nạn xã hội, giảm đình công, lãn công trái pháp luật trong DN.

Sáng kiến cũng bộc lộ bất cập

Sáng kiến thành lập Chi bộ đảng trong Công đoàn Khu Công nghiệp thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh mà Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai và trên thực tế đã đem lại kết quả tốt. Xin đồng chí cho biết mô hình này đã tổng kết đánh giá và khắc phục được những bất hợp lý chưa?

Việc sắp xếp sáng tạo mô hình Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp trực thuộc Đảng ủy Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh là nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33 ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Sau 1 năm sắp xếp, Chi bộ đã tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng cho 156 cán bộ Công đoàn ở các DN trong khu, cụm công nghiệp; kết nạp được 31 đảng viên trong một số doanh nghiệp, từ đó và tạo điều kiện để các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng.

Sáng kiến này giải quyết tốt mối quan hệ giữa việc phát triển đảng viên với phát triển tổ chức Đảng trong các loại hình DN góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với người lao động trong DN.

Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình này cũng đã bộc lộ những bất cập. Tỉnh ủy sẽ sớm đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp để hoạt động hiệu quả hơn.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm động viên công nhân lao động Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam. Ảnh: Thế Hùng

Sẽ triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng…

Xin đồng chí cho biết, Tỉnh uỷ tiếp tục có giải pháp gì để thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới?

Chủ trương của tỉnh là tạo mọi điều kiện tốt nhất để DN phát triển, mở rộng SXKD, nhưng đồng thời cũng gắn trách nhiệm của DN với sự phát triển của tỉnh, chăm lo cho người lao động thông qua việc phát triển các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong DN.

Vừa qua, BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành Nghị quyết số 07 ngày 22/9/2021 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển tổ chức đảng, đảng viên như :

1, Ban Thường vụ các cấp phân công các uỷ viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động để chủ DN đồng tình, ủng hộ phát triển tổ chức Đảng trong DN tạo cơ sở phát triển đảng viên.

2, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tiến hành rà soát nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong DN nhưng hiện vẫn đang sinh hoạt đảng tại nơi khác, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và DN SXKD ổn định thì phân công cấp ủy viên tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện thành lập chi bộ.

3, Các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo xã, phường, thị trấn định kỳ hằng năm thực hiện rà soát, báo cáo thống kê số lượng đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, đang làm việc dài hạn trong DN có phương án chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức Đảng trong DN hoặc về các tổ chức Đảng phù hợp, đảm bảo tạo thuận lợi cho việc phát triển tổ chức Đảng trong DN gắn với làm tốt công tác quản lý đảng viên.

4, Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ phù hợp với DN, nghiên cứu thí điểm áp dụng sinh hoạt chi bộ trực tuyến đối với đảng viên, công nhân lao động ở xa, lao động làm việc ca kíp phù hợp với DN, tính chất lao động của đảng viên.

Đồng thời với các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải kịp thời triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 08/2021 của Ban Tổ chức Trung ương ban hành thay thế Hướng dẫn số 17/2013 về thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ DN tư nhân vào Đảng. Trong đó có những điểm mới là thực hiện thống nhất việc kết nạp chủ DN tư nhân vào Đảng trong toàn Đảng, không phân biệt quy mô của DN.

Về thẩm quyền xem xét, kết nạp: Giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy và cấp tương đương xem xét, quyết định kết nạp chủ DN tư nhân vào Đảng, không phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; không quy định điều kiện DN phải có tổ chức Đảng, hoặc công đoàn mới xem xét kết nạp chủ DN vào Đảng.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: