Xây dựng Đảng

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC: SÁT THỰC, LINH HOẠT VÀ SÁNG TẠO

Chủ Nhật, 24/10/2021

Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp (DN) nói chung, DN ngoài nhà nước nói riêng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiều thử thách, không ít khó khăn. Điều này diễn ra trên phạm vi cả nước, trong đó có tỉnh ta. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm chăm lo công tác này và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập phát triển kinh tế, để công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt kết quả cao hơn nữa, phát huy hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng cần có sự điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động sát thực, linh hoạt và sáng tạo hơn.

Kỳ 1: Bước chuyển hướng kinh tế ngoạn mục

Trong 10 năm đầu sau khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc cơ bản vẫn là tỉnh thuần nông, thu ngân sách đạt thấp, các hoạt động phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương. Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch cụ thể, linh hoạt và sáng tạo sát với thực tế thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH), từ đó thu hút, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động trẻ có trình độ, tạo nên bức tranh kinh tế công nghiệp tươi mới, phát triển hiệu quả.

“Phát triển công nghiệp làm trụ cột kinh tế”

Nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vĩnh Phúc giáp sân bay Nội Bài và Thủ đô Hà Nội, có hệ thống đường sắt, đường sông và đường bộ nối 6 tỉnh phía Bắc chạy qua. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế công nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi tái lập tỉnh với hơn 90% dân số làm nông nghiệp, nông thôn; bình quân đất sản xuất khoảng 400m2/người, thu nhập bình quân đạt trên 3,5 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh năm 1997 đạt dưới 100 tỷ đồng.

Thời kỳ bao cấp, Vĩnh Phúc nổi tiếng cả nước về việc tiên phong trong phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả bằng việc “phá rào chính sách” thực hiện “khoán sản phẩm” dưới hình thức “khoán chui”.

Kết nạp 24 đảng viên mới là người lao động tại 11 doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức Đảng dịp 26/3/2021 tại Chi bộ Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh

Những ưu việt và hiệu quả từ việc “phá rào chính sách” của Vĩnh Phúc trong thời kỳ bao cấp đã làm tiền đề cho Nghị quyết “Khoán 10” (còn gọi là “Khoán hộ”) của Bộ Chính trị ra đời vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước.

Từ đó, kinh tế nông nghiệp, nông thôn có sự phát triển tươi mới, mạnh mẽ, làm thay đổi căn bản đời sống nhân dân. Từ chỗ người dân “đói cơm” đến “no ấm” đi lên không chỉ bó hẹp ở phạm vi cấp xã, cấp huyện hay tỉnh mà lan rộng trên cả nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới.

Theo ông Nguyễn Minh Đăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (giai đoạn 1997-2002): Việc chuyển hướng phát triển từ kinh tế nông nghiệp là chủ yếu sang phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh là một tất yếu khách quan.

Tuy nhiên, chuyển đổi theo hướng thế nào là câu hỏi mà nhiều đồng chí ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy lúc bấy giờ đã đặt ra.

Khi bàn việc chuyển hướng phát triển kinh tế nông nghiệp sang phát triển công nghiệp theo hướng CNH-HĐH, trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều ý kiến băn khoăn, thậm chí trái chiều, bởi làm như thế nào, bắt đầu từ đâu, cách làm ra sao để phát triển công nghiệp thì vẫn còn lúng túng vì chưa có sẵn mô hình để học hỏi kinh nghiệm.

Sau nhiều trăn trở bàn đi tính lại, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định khâu đột phá là phát triển 3 khu công nghiệp gồm: Khu Công nghiệp (KCN) Mê Linh, huyện Mê Linh cũ (nay thuộc Thành phố Hà Nội) KCN Bình Xuyên (Bình Xuyên) và KCN Khai Quang (Vĩnh Yên).

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn, chủ lực tại 3 KCN kể trên.

Việc phát triển công nghiệp đi đôi với phát triển các loại hình DN, trong đó chủ yếu là DN ngoài nhà nước.

Mục tiêu trọng tâm của tỉnh đặt ra là thu hút đầu tư nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) và DN trong nước DDI có quy mô lớn để giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, nhất là lao động dư thừa ở vùng nông thôn.

Sau hơn 10 năm vượt khó phát triển, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Phúc đã có sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ.

Đầu năm 2008 (khi ban hành Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, toàn tỉnh có 140 dự án có vốn FDI, 394 dự án DDI, trên 40 DN nhà nước và DN nhà nước sau cổ phần hóa, gần 2.400 DN dân doanh, thu hút trên 10 nghìn lao động.

Kết quả thu hút đầu tư đạt cao, tạo đà cho DN trong nước và địa phương phát triển, đồng thời giải quyết được việc làm tại chỗ, đặc biệt thu ngân sách tăng cao.

Năm 2015, tổng thu NSNN đạt trên 20.966 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2010. Năm 2020, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt trên 32.500 tỷ đồng, trong đó các DN đóng góp trên 65%.

Sự phát triển và kết quả hoạt động của các DN trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh theo hướng CNH-HĐH.

“Khoảng trống” trong công tác phát triển Đảng

Kinh tế có bước phát triển rõ rệt là vậy, nhưng đến hết năm 2007 (trước thời điểm Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07), toàn tỉnh mới chỉ có 92 tổ chức Đảng với gần 2.400 đảng viên trong các DN (chủ yếu là DN nhà nước).

Tỷ lệ công nhân, lao động là đảng viên trong DN rất thấp, nhất là các DN có vốn FDI và các DN ngoài nhà nước.

Trên thực tế, có 6 tổ chức cơ sở Đảng trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài với 143 đảng viên, trong đó có 1 chi bộ với 17 đảng viên sinh hoạt ở Đảng bộ tỉnh; 5 tổ chức cơ sở Đảng sinh hoạt ở các nơi khác; còn 16 DN với 76 đảng viên nhưng chưa có tổ chức Đảng.

Trong các DN có vốn đầu tư trong nước và các DN dân doanh, chỉ có 18 tổ chức cơ sở Đảng với trên 400 đảng viên. Tỷ lệ DN có vốn đầu tư nước ngoài và có vốn đầu tư trong nước có tổ chức cơ sở đảng chỉ chiếm 1,2%.

Ở những DN chưa có tổ chức Đảng, công tác giáo dục tư tưởng, định hướng về chính trị, giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng cho tầng lớp công nhân, lao động còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều nhân tố điển hình, tiên tiến trong đội ngũ công nhân chưa được kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn để kết nạp vào Đảng và đào tạo thành cán bộ nòng cốt, có tính chiến lược của DN.

Việc xây dựng và phát huy tác dụng của tổ chức chính trị trong giai cấp công nhân như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... để thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân còn hạn chế.

Từ thực tiễn này đã đặt ra việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các loại hình DN, nhất là DN ngoài quốc doanh và DN có vốn FDI là cần thiết và phải được cụ thể hóa thành hành động.

Tư duy và hành động

Nhận thức rõ tính chất, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các DN ngoài Nhà nước là vô cùng cần thiết để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào trong DN, nhằm hướng dẫn công nhân, lao động trong DN đi đúng hướng và thực hiện SXKD hiệu quả.

Công nhân lao động Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên tích cực phấn đấu vào Đảng thông qua luôn hoàn thành xuất sắc công việc

Ông Nguyễn Văn Chức, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thời kỳ 2005-2010) nhấn mạnh đến 2 yếu tố để phát triển tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN thời điểm này, đó là tư duy và hành động.

Về tư duy, ông Chức nói: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 07/2008 về “Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” đề ra 9 nhiệm vụ cấp bách về phát triển Đảng, tổ chức đoàn thể trong các DN trên địa bàn tỉnh.

Đây là sự đổi mới trong tư duy của lãnh đạo Tỉnh ủy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các DN trong phát triển kinh tế, giữ gìn ANCT-TTATXH. Đặc biệt, khi kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế quan trọng trong cơ cấu đã được Đảng nhìn nhận và rất coi trọng trong quá trình đổi mới thể chế phát triển kinh tế.

“Việc phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là rất cần thiết để chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào phát triển kinh tế. Chủ doanh nghiệp là đảng viên thì rất tốt bởi trong tay họ có đội ngũ công nhân trẻ có trình độ, sức khỏe, sáng tạo, họ có tầm nhìn và năng lực quản lý, lại thêm tinh thần yêu nước “Nói và làm theo Đảng” chắc chắn sẽ có đóng góp tốt hơn so với một người bình thường”- Ông Nguyễn Văn Chức, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giai đoạn 2005-2010 nhấn mạnh.

Về hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy bằng Quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh ngày 31/3/2009 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tới đội ngũ chủ DN và CNLĐ trong các DN giác lộ lý tưởng tham gia xây dựng Đảng.

Đồng thời, ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh với các cơ quan trong xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đoàn thể trong DN, gồm 3 chương 16 điều điều chỉnh mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với một số cơ quan, sở, ngành trong tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp của cấp ủy về xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên, phát triển tổ chức đoàn thể trong DN.

Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 01 ngày 21/3/2011 “Về mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp” nhằm kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng trong các DN cho đồng bộ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng loại hình DN; đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở đúng chức năng, nhiệm vụ có tính hệ thống góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Tiếp đến, ngày 15/4/2011, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 119 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng Ban; 3 Phó trưởng Ban và 12 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh vào năm 2009 là giải pháp tích cực, sát thực của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các DN trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh ra đời, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy theo hướng sâu sát với nhiệm vụ của các DN, giúp các chi bộ cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong DN.

Thực tế, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ra đời không chỉ là hạt nhân chính trị, là cầu nối, “bà đỡ” thúc đẩy công tác phát triển Đảng, mà còn tạo ra những “hạt nhân” là cá nhân, tập thể tiêu biểu đóng góp tích cực, hiệu quả giúp các DN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và SXKD- Bà Phạm Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, nguyên Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhận định.

Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: