Xây dựng Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Vĩnh Tường

Thứ Hai, 25/10/2021

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở Vĩnh Tường tiếp tục được nâng lên. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH của huyện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị tại Chi bộ thôn Môn Trì. Ảnh: Trường Khanh

Chỉ đạo thống nhất, thực hiện nghiêm túc

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị luôn được BTV Huyện ủy Vĩnh Tường xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

BTV Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ ở địa phương. Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở hướng dẫn đảng viên hằng năm xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết T Ư.4 gắn với Chỉ thị số 05.

Các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy được phân công phụ trách các cụm, các huyện ủy viên phụ trách cơ sở thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Tường Đàm Văn Hùng cho biết: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, các tổ chức Đảng quán triệt từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã chỉ ra.

Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Hằng năm, BTV Huyện ủy đều có gợi ý kiểm điểm đến các chi, Đảng bộ cơ sở, yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế.

Kết quả xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được thông báo đến chi bộ, cơ quan nơi cán bộ, đảng viên công tác. Theo đó, bình quân hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Nhận diện biểu hiện suy thoái và chấn chỉnh kịp thời

Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở Đảng bộ huyện Vĩnh Tường là việc chủ động, nghiêm túc nhận diện các biểu hiện của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của địa phương.

Đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái và qua công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BTV Huyện ủy đã thẳng thắn chỉ ra một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị ở một số cán bộ, đảng viên với từng mức độ khác nhau như: Một số đảng viên thì có biểu hiện e dè, nể nang, ngại va chạm; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công, giảm ý chí phấn đấu, mắc bệnh thành tích; có cán bộ thiếu kiểm tra, có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, vi phạm quy định trong quản lý tài chính xây dựng cơ bản…

Trên cơ sở đó, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong kiểm tra thực hiện Nghị quyết T Ư.4 (khóa XII), BTV Huyện ủy chỉ đạo bổ sung các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BTV Đảng ủy, bí thư, phó bí thư Đảng ủy của 5 xã, thị trấn; đình chỉ tạm thời nhiệm vụ đối với 2 chủ tịch UBND xã để tập trung xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn.

Trong quá trình xem xét, xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật Đảng, huyện thực hiện nghiêm túc trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy các cấp trong huyện tiến hành kiểm tra, giám sát hàng trăm tổ chức Đảng và đảng viên; tiến hành kỷ luật 341 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, huyện đã kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ, việc nổi cộm, phát sinh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở Vĩnh Tường.

Vai trò của tổ chức Đảng được phát huy, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy KT - XH của địa phương phát triển toàn diện, QP - AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: