Xây dựng Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm ngay từ cơ sở

Thứ Ba, 19/10/2021

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ huyện Tam Đảo đã thường xuyên lãnh đạo các cấp ủy chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác KTGS có trọng tâm, trọng điểm ngay từ cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo kiểm tra hồ sơ đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Dương Hà

 

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, chú trọng kiểm tra đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

BTV Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở chú trọng công tác KTGS thường xuyên hoặc KTGS theo nội dung phát sinh, thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Huyện ủy với các ngành thuộc khối nội chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; thành lập các đoàn công tác của Huyện ủy, UBKT Huyện ủy trực tiếp phụ trách 9 Đảng bộ xã, thị trấn.

Phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên, cán bộ UBKT Huyện ủy phụ trách các chi, Đảng bộ cơ sở, trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ nhằm chủ động nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời giúp Thường trực Huyện ủy nắm vững tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến đề nghị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở...

Trong 9 tháng năm 2021, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã tổ chức kiểm tra đối với 5 tổ chức Đảng cấp dưới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai và công tác bồi thường, GPMB.

Kiểm tra BTV Đảng ủy 9 xã, thị trấn về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 của 8 Đảng ủy xã, thị trấn.

Cấp ủy Đảng cơ sở tổ chức 10 cuộc kiểm tra đối với 21 tổ chức Đảng cấp dưới và 2 đảng viên. Nội dung kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên...

UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã tham mưu cho BTV Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở tổ chức kiểm tra và trực tiếp kiểm tra đối với 3 Đảng ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 4 tổ chức Đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 13 tổ chức Đảng và 46 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành giám sát đối với 7 tổ chức Đảng cấp dưới và 1 đảng viên... Qua công tác KTGS, cấp ủy các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm.

Theo Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bồ Lý Nguyễn Huy Thành: Những năm qua, công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã chú trọng triển khai thực hiện. Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Trong đó, chú trọng KTGS đối với người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác KTGS đã giúp BTV Đảng ủy xã kịp thời nắm bắt, có biện pháp ngăn ngừa và xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiện vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng...

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KTGS, BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy Đảng, UBKT các cấp chú trọng công tác KTGS theo hướng tăng cường KTGS đột xuất, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm ngay từ cơ sở.

Trong đó, tập trung kiểm tra đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên.

Đẩy mạnh KTGS trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm như công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, công tác cán bộ... Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: