Xây dựng Đảng

Kinh nghiệm xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở Lập Thạch

Thứ Hai, 18/10/2021

Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ huyện Lập Thạch chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM). Từ đó, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở. Qua thực tiễn xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, huyện rút ra nhiều bài học quý, kinh nghiệm hay.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Đông Lê Minh Hồng (người bên phải) kiểm tra hồ sơ kết nạp đảng viên mới.

Trong 5 năm (2015 - 2020), cấp ủy, BTV cấp ủy huyện Lập Thạch thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM. Vì thế, các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện luôn khẳng định được vai trò, trách nhiệm đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

Sơn Đông là Đảng bộ tiêu biểu vừa được Huyện ủy Lập Thạch khen thưởng trong xây dựng chi, Đảng bộ TSVM. Bởi nhiều năm nay, công tác này được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Đông Lê Minh Hồng cho biết: Để xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM. Trong đó, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Nhờ đó, qua đánh giá hằng năm, 100% các chi bộ đạt TSVM, 5 năm liền Đảng bộ được đánh giá TSVM. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, tốc độ phát triển kinh tế hằng năm đạt từ 10 - 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm.

Đảng bộ huyện Lập Thạch có hơn 8.660 đảng viên, sinh hoạt ở 59 chi, Đảng bộ cơ sở. Để xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, BTV Huyện ủy thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, chú trọng sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng theo hướng gắn với các đơn vị hành chính, địa bàn dân cư, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Cùng với tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, BTV Huyện ủy xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hằng năm; ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển KT – XH sát với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Huyện ủy lãnh đạo các tổ chức Đảng cơ sở cụ thể hóa các tiêu chí về xây dựng chi, Đảng bộ TSVM; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng chi, Đảng bộ TSVM. Chú trọng phát động các phong trào thi đua đối với các chi, Đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác thi đua khen thưởng, coi đây là động lực trong công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM của huyện.

Hằng năm, có 100% tổ chức đảng, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo Bác, cùng các quy định nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Huyện ủy quan tâm lãnh đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trên tinh thần quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, trong đó, huyện gợi ý kiểm điểm đối với những địa phương, đơn vị có vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp.

Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Công tác phát triển Đảng; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được cấp ủy chú trọng, đổi mới mang tính xây dựng.

5 năm qua, Đảng bộ huyện kết nạp được 1.175 đảng viên; hằng năm, có trên 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 92% tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các cấp ủy Đảng thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. 5 năm qua, các cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra, giám sát trên 1.700 lượt tổ chức Đảng, đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 135 đảng viên…

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Một trong những bài học, kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM được huyện Lập Thạch rút ra trong 5 năm qua đó là giữ vững sự đoàn kết trong Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đồng thời, quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ là bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ; phân công các đảng ủy viên phụ trách các chi, Đảng bộ và gắn với trách nhiệm; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy cơ sở thường xuyên gợi ý nội dung để các chi bộ thảo luận, đi sâu làm rõ các vấn đề; tăng cường công tác xây dựng Đảng, thông qua việc giao chỉ tiêu, giao trách nhiệm đến từng chi hội trưởng các đoàn thể. Hằng năm, Huyện ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở đánh giá, nhận xét, xếp loại thực chất “khích lệ đúng người, đúng việc”.

Bài, ảnh: Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: