Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Hồng Châu chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Sáu, 15/10/2021

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Hồng Châu kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Chi bộ thôn 1. Ảnh: Trường Khanh

Nhằm thực hiện tốt công tác KTGS, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa và hằng năm của Đảng bộ, trọng tâm là kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Kiểm tra việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên...

Cùng với việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, BTV Đảng ủy, UBKT cấp ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức KTGS theo phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở”; tăng cường kiểm tra những vấn đề, vụ việc bức xúc được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh.

Đồng thời, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình KTGS hằng năm và cả nhiệm kỳ sát với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị mình.

Bí thư Chi bộ thôn 1 Nguyễn Thị Bảy cho biết: Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy xã, kế hoạch, chương trình KTGS của chi bộ được xây dựng sát với tình hình thực tế ở thôn.

Trong đó, tập trung vào KTGS đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng; quy định về những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ...

Nhờ vậy, những năm qua, chi bộ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS. Qua KTGS, những sai phạm của đảng viên được chi ủy chi bộ chỉ rõ và được đảng viên khắc phục kịp thời. 9 tháng năm 2021, chi ủy chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Hồng Châu tổ chức 11 cuộc KTGS tại các chi bộ trực thuộc. Tổ chức kiểm tra đối với 2 chi bộ có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý đảng viên, thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã và các chi bộ cơ sở ra quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên vi phạm.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hồng Châu Cao Tuấn Vũ cho biết: Các cuộc KTGS của Đảng ủy xã đều được tiến hành nghiêm, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Sau KTGS, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đều ban hành thông báo kết luận, trong đó, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó giúp tổ chức đảng, đảng viên sửa chữa, có giải pháp khắc phục, không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm lớn.

Để nâng cao hiệu quả công tác KTGS, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác KTGS; thực hiện tốt việc phân công các đảng ủy viên phụ trách, theo dõi công tác KTGS ở các chi bộ.

Chú trọng KTGS người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý kịp thời đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đảm bảo khách quan, công tâm.

Đồng thời, quan tâm bố trí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn…

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: