Xây dựng Đảng

Phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức trong cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 13/10/2021

Đảng bộ huyện Lập Thạch xác định việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi, đảng bộ ngày càng TSVM.

BTV Đảng ủy xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch họp bàn kế hoạch đẩy mạnh học tập, quán triệt nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ảnh: Trường Khanh

Nhận diện và đấu tranh với suy thoái

Dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ xã Vân Trục đã có nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể, sát với tình hình thực tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc chú trọng nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn hành vi “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Trục Nguyễn Kim Hải chia sẻ: “Để nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Đảng ủy xã thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn; chú trọng đến công tác học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cấp ủy, đảng viên ở khu dân cư.

Trong các cuộc họp, các chi bộ luôn chú trọng thực hiện công tác tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Trên tinh thần “nhìn thẳng, nói thật, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và xây dựng cho đồng chí”, những tồn tại như một số đảng viên chưa chấp hành nghiêm quy định về giờ giấc trong sinh hoạt Đảng; số ít đảng viên còn ngại việc học tập các nghị quyết của các cấp; vẫn có những trường hợp đảng viên còn nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác tự phê bình và phê bình, ngại nhận xét về khuyết điểm, hạn chế của đồng chí... đều được nêu ra.

Từ những góp ý thẳng thắn trong cuộc họp chi bộ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, góp phần giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hệ thống chính trị; góp phần phục vụ phát triển KT-XH, ổn định tình hình ANTT tại địa phương; xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện".

Xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là căn nguyên dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Do đó, bên cạnh giải pháp nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đề cao việc mỗi cán bộ, đảng viên tự cam kết, phấn đấu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện Lập Thạch có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định với mục tiêu của Đảng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc, gương mẫu trong sinh hoạt Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhiều cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các phong trào thi đua trong xây dựng NTM, thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB… Từ đó, kết quả tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên hằng năm có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, Đảng bộ huyện có hơn 82% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đến năm 2020 có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật trong Đảng, BTV Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra đối với hơn 330 tổ chức đảng và hơn 550 đảng viên; giám sát gần 720 đảng viên và gần 450 tổ chức đảng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục được những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên.

Để ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, BTV Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cá nhân, cán bộ quản lý các cấp.

Từ đó, tập thể, cá nhân đã nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng, thẳng thắn, trung thực, cầu thị, đoàn kết. Đồng thời, từ công tác kiểm điểm này, cấp ủy cơ quan, địa phương lấy kết quả đó để đánh giá đảng viên hoàn thành nhiệm vụ theo từng năm; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ…

Với quyết tâm xây dựng xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM, cấp ủy các cấp huyện Lập Thạch tiếp tục chủ động, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: