Xây dựng Đảng

Thành phố Vĩnh Yên: Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực và ý nghĩa

Thứ Bảy, 21/03/2020

Được lựa chọn là đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở và chỉ đạo bầu Bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội, phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các đơn vị tổ chức tiếp theo. Đặc biệt, đại hội đã thực hiện nghiêm túc phương châm của thành phố đề ra là thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực và ý nghĩa với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

 

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng mang tính quyết định đến sự thành công chung của Đại hội Đảng các cấp trên toàn địa bàn, Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phường Hội Hợp triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy phường đã xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023.

Việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa IV trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo. Trên cơ sở chuẩn bị của Tiểu ban văn kiện, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia, đóng góp đúng các bước theo quy định. Dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ phường đã được Ban Thường vụ Thành uỷ trực tiếp nghe và cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung; Tổ công tác của thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội Hợp đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đảm bảo tiến độ kế hoạch.

Dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đảm bảo chất lượng, sát thực với đặc điểm tình hình của Đảng bộ; nội dung báo cáo đã đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ, sát thực tế phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, được đại hội đánh giá cao.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Tổ công tác của thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng về điều hành của Đoàn Chủ tịch, kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong đại hội, tập huấn về công tác bầu cử, công tác kiểm phiếu; chỉ đạo Đảng ủy phường Hội Hợp tổ chức tập duyệt chương trình đại hội, sau mỗi lần tập duyệt, Tổ công tác của thành phố đều có đánh giá rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo Đảng ủy phường nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, chương trình và các văn bản liên quan đến đại hội.

Đảng ủy phường Hội Hợp cũng đã làm tốt công tác đánh giá cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ và thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới, do đó công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Ban Thường vụ Thành ủy đã rà soát, thẩm tra kỹ về tiêu chuẩn chính trị đối với các đồng chí trong diện quy hoạch, các nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia ứng cử cấp ủy khóa mới của đảng bộ phường. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự khóa mới trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Để đại hội thành công tốt đẹp, được đông đảo bà con nhân dân địa phương biết, theo dõi và nắm chắc tình hình, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan trong khối tuyên truyền của thành phố tập trung tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Chỉ đạo phường Hội Hợp thực hiện tốt việc trang trí cờ, hoa, pa nô áp phích, băng zôn khẩu hiệu trên các đường phố, tại các nhà văn hóa khu dân cư, trụ sở UBND phường, thông báo cho nhân dân treo cờ Tổ quốc để hưởng ứng, chào mừng đại hội điểm của thành phố.

Quá trình diễn ra đại hội, ban tổ chức đã làm tốt việc điều hành thảo luận, phần gợi ý thảo luận ngắn gọn, đảm bảo đầy đủ nội dung. Nội dung tham luận có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề còn vướng mắc như bồi thường GPMB, xác định cơ cấu, mũi nhọn để phát triển kinh tế xã – hội, công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới, đồng thời đề xuất bổ sung một số giải pháp tích cực để chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới, các ý kiến tham luận đảm bảo thời gian…

Đại hội đảng bộ phường Hội Hợp thành công tốt đẹp, hoàn thành được nhiệm vụ chỉ đạo điểm của thành phố. Tuy nhiên, kết luận sau Đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhấn mạnh: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tổ trưởng các tổ công tác cần nghiêm túc rút kinh nghiệm tại đại hội này trong chỉ đạo đối với các chi, đảng bộ theo phân công; đảm bảo đúng tiến độ, thời gian mà Ban Thường vụ Thành ủy đã duyệt nội dung, chương trình đại hội đối với 8 xã, phường và Đảng bộ Công an, Quân sự; các chi, đảng bộ còn lại giao các tổ công tác trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy trong việc tổ chức đại hội ở các đơn vị được phân công

Các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ cần rút kinh nghiệm từ thực tiễn chỉ đạo và quá trình diễn ra đại hội tại phường Hội Hợp, khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra để từ đó chỉ đạo đại hội của chi, đảng bộ mình đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ thời gian và đúng theo hướng dẫn của T.Ư, Tỉnh ủy và Thành ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa và thiết thực nhất trên địa bàn. Đặc biệt, việc tổ chức đại hội phải được gắn chặt với việc phòng chống dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Quang Nam


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: