Xây dựng Đảng

Đảng bộ Prime lãnh đạo sản xuất kinh doanh

Thứ Tư, 06/10/2021

Phát huy vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ Prime Group đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với HĐQT tập đoàn, các công ty thành viên lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động, các đoàn thể chính trị - xã hội chấp hành tốt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), phát triển doanh nghiệp.

Tập đoàn Prime giải quyết việc làm cho hơn 4.200 lao động, thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đảng bộ Prime Group là tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (Tập đoàn SCG Thái Lan). Hiện, Đảng bộ có 11 chi bộ trực thuộc với 265 đảng viên. Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo SXKD, Đảng bộ Prime đã bám sát chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD của HĐQT Tập đoàn, các công ty thành viên để phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể: Lãnh đạo, tuyên truyền, vận động chủ sở hữu, chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp và người lao động, các đoàn thể chính trị - xã hội chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong hoạt động, chú trọng đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD, nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường tiêu thụ… Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách BHXH đối với người lao động.

Tăng cường đoàn kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, đại diện Đảng ủy Prime Group, cấp ủy chi bộ trực thuộc đã cùng với HĐQT, Ban Giám đốc , BCH công đoàn thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, cùng nhau giải quyết những vướng mắc nảy sinh không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công.

Đồng thời, xây dựng văn hóa doanh nghiệp để người lao động yên tâm gắn bó làm việc lâu dài. Nhờ đó, Tập đoàn Prime luôn hoạt động hiệu quả, ổn định.

Thực tế, sau hơn 20 năm phát triển, Tập đoàn Prime đã trở thành nhà sản xuất gạch ceramic lớn nhất khu vực ASEAN và hàng đầu trên thế giới.

Ngoài sản xuất gạch ốp lát, Tập đoàn Prime còn mở rộng hoạt động SXKD ở nhiều lĩnh vực khác như sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp; khai thác, chế biến khoáng sản; kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu; sản xuất bình nước nóng và gia công cơ khí.

Doanh thu hằng năm của Tập đoàn Prime đạt hơn 6.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 500 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho hơn 4.200 lao động, thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Đảng ủy Prime Group Đặng Xuân Thu chia sẻ: "Vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh chỉ đạo SXKD ở Tập đoàn Prime còn được thể hiện rõ nét qua phát biểu, đánh giá của đại diện Tập đoàn SCG Thái Lan, tại Đại hội Đảng bộ Prime Group nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua.

Tới đầu tư tại Việt Nam, ban đầu chúng tôi hơi lo ngại và đặt câu hỏi, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp để làm gì? Nhưng sau 7 năm hoạt động chúng tôi đã hiểu và khẳng định Đảng bộ Prime Group đã giúp công ty phát triển tốt hơn, bởi những đảng viên trong tổ chức là những người lao động ưu tú, gương mẫu nhất.

Khi có Đảng hỗ trợ thì công việc SXKD của doanh nghiệp sẽ thuận lợi, đạt năng suất, hiệu quả cao. Chính vì vậy, doanh nghiệp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đảng bộ Prime Group hoạt động, phát triển.

Để công tác lãnh chỉ đạo đạt hiệu quả cao Đảng bộ Prime Group đã bám sát Điều lệ Đảng, Điều lệ của các đoàn thể chính trị - xã hội, các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng đối với doanh nghiệp để xây dựng quy chế phối hợp lãnh chỉ đạo.

Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Prime Group là từng bước đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện hoạt động SXKD của đơn vị, nhưng vẫn đảm bảo được nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp".

Xây dựng tổ chức Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn liền với ổn định, phát triển doanh nghiệp, Đảng bộ Prime Group tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu: Lãnh đạo SXKD gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, người lao động và xã hội.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức Đảng phù hợp.

Khắc phục hạn chế trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương pháp sinh hoạt theo chuyên đề, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.

Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo doanh nghiệp; phát huy vai trò tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM và tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng yếu kém…

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: