Xây dựng Đảng

Chi bộ Bảo vệ môi trường nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên

Thứ Năm, 19/03/2020

Nhận thức rõ ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thời gian qua, Chi bộ Bảo vệ môi trường (BVMT), Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh được siết chặt.

Đảng viên Chi bộ BVMT, Sở TN&MT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Để việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chi bộ đặt lên hàng đầu. Thông qua các buổi họp phòng, sinh hoạt chi bộ… các đồng chí trong chi ủy chủ động nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đánh giá tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình và kịp thời báo cáo lên Đảng ủy để có biện phápgiúp đỡ.

Hàng tháng, chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề để đảng viên cùng tham gia trao đổi, thảo luận và liên hệ thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với công việc; tự đề ra biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều năm liền, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Sau khi thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, khối lượng công việc nhiều hơn, tính chất phức tạp, thời gian đầu một số nhiệm vụ còn chưa đáp ứng về tiến độ thời gian, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung. Trước tình hình đó, chi bộ tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham gia các buổi đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, các lớp học lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học.

Nhờ vậy, chất lượng cán bộ, đảng viên trong chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của công việc. Chi bộ BVMT có 11 đảng viên đều có trình độ từ đại học trở lên, 4 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, chi bộ nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo đúng quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đảng viên thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Đồng thời, chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan cũng như ở cơ sở để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, biểu hiện gây phiền hà cho các cá nhân, tổ chức.

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05, Chi bộ Bảo vệ môi trường đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Ban Giám đốc sở ban hành và trình cấp có thẩm quyền nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, chi bộ chỉ đạo Phòng Quản lý môi trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về môi trường của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân.

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: