Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng chi, Đảng bộ quân sự vững mạnh

Thứ Sáu, 01/10/2021

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt, quyết định hiệu quả lãnh đạo toàn diện lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá chất lượng hằng năm, Đảng bộ có 96,9% tổ chức Đảng và 97,6% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện Yên Lạc nghiên cứu chuyên đề học Bác để xây dựng chương trình học tập của bản thân. Ảnh: Trường Khanh

Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng tổ chức Đảng. Đồng thời, cụ thể hóa vào nghị quyết, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác.

Các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình và công tác lãnh đạo, chỉ đạo đều được tập thể cấp ủy thảo luận, quyết nghị theo đa số, chủ động giải quyết các mối quan hệ, nhất là giữa cấp ủy với người chỉ huy, giữa cấp trên với cấp dưới.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là chế độ học tập, tự phê bình và phê bình; kịp thời xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Lấy kết quả thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ được giao để đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng.

Các cấp ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch nêu gương theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; 100% chi, Đảng bộ đăng ký xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện việc tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện hằng năm.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của từng chi bộ Đảng trong từng giai đoạn khác nhau.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm hằng năm; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi nói, viết và làm trái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ duy trì định kỳ tổ chức sinh hoạt kiểm điểm, đánh giá việc triển khai, thực hiện của tổ chức đảng, đảng viên, quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân với khuyết điểm của cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên bám sát vào quy định, hướng dẫn của cấp trên và thường xuyên đổi mới theo hướng lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân làm tiêu chí để phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng được chú trọng triển khai đảm bảo đúng quy chế, quy định và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã xem xét, khen thưởng hơn 110 tổ chức đảng và hơn 320 đảng viên trong Đảng bộ, xem xét thi hành kỷ luật 3 đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp trong công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh đã giữ được mối đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật như tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử trí tốt các tình huống quốc phòng an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

LLVT tỉnh duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện, kỷ luật; chỉ đạo tổ chức các cuộc luyện tập, diễn tập hằng năm đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối; trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

5 năm qua, kết quả đánh giá chất lượng hằng năm, bình quân, Đảng bộ có 96,9% tổ chức Đảng và 97,6% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: