Xây dựng Đảng

9 tháng năm 2021: Bình Xuyên đạt 69% chỉ tiêu kết nạp đảng viên

Thứ Năm, 30/09/2021

Để đạt mục tiêu về kết nạp đảng viên, Huyện ủy Bình Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển Đảng ở khu dân cư, tổ dân phố.

Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho từng chi, Đảng bộ, trong đó, chú trọng công tác xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong công nhân và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Với việc triển khai nhiều giải pháp trong công tác kết nạp Đảng, 9 tháng năm 2021, huyện Bình Xuyên đã kết nạp 124 đảng viên mới, đạt 69% chỉ tiêu được giao năm 2021.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: