Xây dựng Đảng

Cán bộ, đảng viên phường Trưng Nhị gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Năm, 23/09/2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Đảng bộ phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, cách làm sáng tạo, trong đó, đề cao việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

Bí thư Chi bộ TDP 3, phường Trưng Nhị Nguyễn Ngọc Hiếu (đứng giữa) thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh. Ảnh: Dương Hà

 

Xác định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở là việc làm thường xuyên và lâu dài, BTV Đảng ủy phường ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa các quy định về xây dựng đời sống văn hóa mới theo tinh thần Chỉ thị số 11.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố (TDP) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”...

Các chi bộ, TDP bổ sung quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước của địa phương. Đảng ủy phường tổ chức cho các chi bộ, cơ quan, đơn vị, TDP ký cam kết thực hiện tốt các quy định của Chỉ thị 11; xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện chỉ thị, gắn việc đánh giá thực hiện nội dung Chỉ thị 11 với xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với mỗi đơn vị và từng cán bộ, đảng viên...

Thực tế trước đây, không ít gia đình trên địa bàn phường có điều kiện kinh tế khá giả thường tổ chức đám cưới cho con em trong nhiều ngày, mời khách tràn lan, ăn uống linh đình gây tốn kém, lãng phí. Tuy nhiên, từ khi triển khai Chỉ thị 11 đến nay, tình trạng đó từng bước được hạn chế; hầu hết các đám cưới được tổ chức theo nếp sống mới, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương...

Đối với việc tang, phường đã ban hành “Quy chế thực hiện nếp sống văn hóa trong việc tang”. Mọi nghi thức trong lễ tang đảm bảo sự trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục tập quán của địa phương.

Tại các đám tang không xảy ra tình trạng làm cỗ mời khách ăn uống khi đến thăm viếng. Các hủ tục như xem giờ chôn cất, lăn đường, rắc vàng mã, rải tiền thật trên đường đưa tang... đã được xóa bỏ.

Phường cũng tích cực vận động các gia đình lựa chọn hình thức hỏa táng cho người thân qua đời thay cho hình thức địa táng truyền thống, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bí thư Chi bộ TDP 3, phường Trưng Nhị Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ: Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11, Chi ủy chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng thời, bổ sung các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước của TDP.

Từ khi triển khai Chỉ thị số 11 đến nay, tất cả các đám cưới, đám tang trên địa bàn TDP đều được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương. Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã được 100% gia đình cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc, không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

Để phát huy những kết quả đạt được, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, TDP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 tại các chi bộ, TDP để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, hoặc có hình thức xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: