Xây dựng Đảng

Đảng bộ Quân sự tỉnh hướng tới kỳ đại hội tốt về nội dung chất lượng về đội ngũ cấp ủy

Thứ Hai, 02/03/2020

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ cấp bách chung tay đẩy lùi Covid - 19, các cấp ủy, tổ chức Ðảng trong Ðảng bộ Quân sự tỉnh tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội Ðảng các cấp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc đảm bảo sát thực về nội dung trong tình hình mới, chất lượng về đội ngũ cấp ủy.

Cán bộ, đảng viên tổ giúp việc Tiểu ban tuyên truyền thảo luận các nội dung tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ Quân sự tỉnh là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cơ sở, có 15 Đảng bộ cơ sở; 58 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Xác định Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị trọng đại đối với cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong LLVT tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng và tổ chức quán triệt đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng ủy thành lập 3 tiểu ban (tiểu ban nhân sự; tiểu ban văn kiện; tiểu ban bảo đảm khánh tiết, tuyên truyền, thi đua) và tổ giúp việc các tiểu ban, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận.

Đến nay, các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban tích cực tham mưu cho Đảng ủy về công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội ở từng thời điểm, theo từng công việc cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận dự thảo văn kiện được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo Phòng Chính trị xây dựng và triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh; hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo xây dựng các văn kiện và thông qua dự thảo các văn kiện đại hội bao gồm: Kế hoạch tổ chức đại hội; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc đại hội; chương trình tổ chức đại hội,…

Công tác nhân sự cấp ủy các cấp được chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo trên cơ sở bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế ở các đơn vị, địa phương. Đảng bộ đã xét, đề nghị Quân khu 2 kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp gắn với kiện toàn cấp ủy khóa mới đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy. 100% dự kiến nhân sự cấp ủy khóa mới đủ điều kiện về độ tuổi, trình độ văn hóa, trình độ lý luận. Các đồng chí tham gia cấp ủy địa phương có trình độ đại học và cao cấp lý luận.

Để tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như khí thế thi đua chào mừng đại hội cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong LLVT tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo tuyên truyền đại hội chia theo từng đợt cao điểm kết hợp với tuyên truyền thường kỳ. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bảo đảm đúng định hướng.

Trong tình hình thực tế chung khi cấp ủy, chính quyền toàn tỉnh đang nỗ lực phòng, chống Covid - 19, các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trang hoàng cảnh quan đơn vị sạch đẹp cũng được chỉ đạo sát sao để vừa đảm bảo phòng dịch hiệu quả vừa tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lập thành tích chào mừng đại hội.

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chọn Đảng bộ Phòng Chính trị và Đảng bộ Quân sự huyện Vĩnh Tường tổ chức đại hội điểm trước để rút kinh nghiệm; chỉ đạo mỗi Đảng bộ cơ sở lựa chọn 1 chi bộ tổ chức đại hội điểm trước để rút kinh nghiệm.

Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 6/58 chi bộ tổ chức xong đại hội. Các chi bộ còn lại đều đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội để gửi xin ý kiến góp ý tại đại hội; tiểu ban nhân sự cũng đang tiến hành chuẩn bị hồ sơ và tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí được Ban Thường vụ cấp ủy dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới.

Dự kiến, đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 3/2020, Đại hội Đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày 31/5/2020, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh vào tháng 6/2020.

Là đơn vị được chọn làm điểm, Đảng bộ Phòng Chính trị hiện nay đang tích cực chuẩn bị cho đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhất của gần 50 cán bộ, đảng viên trong phòng.

Lựa chọn chi bộ Bảo vệ - Dân vận làm điểm để rút kinh nghiệm, dự kiến tổ chức ngày 4 - 5/3/2020, Đảng ủy Phòng Chính trị đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị đại hội từ văn kiện, nhân sự đến tuyên truyền, khánh tiết...

Đến thời điểm này, về cơ bản, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ điểm đầu tiên của Đảng bộ cơ sở làm điểm đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đại hội với khí thế phấn khởi, tinh thần thắng lợi cao nhất.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: