Xây dựng Đảng

Huyện Bình Xuyên: Đảm bảo tiến độ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 24/02/2020

Mặc dù đang phải căng mình triển khai công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, tuy nhiên với quan điểm không để dịch bệnh ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác, bên cạnh việc duy trì các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, huyện Bình Xuyên đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Bình Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025, một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong năm 2020.

Đảng ủy thị trấn Bá Hiến (Bình Xuyên) chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác nhân sự cho đại hội điểm. Ảnh Trường Khanh

Huyện ủy Bình Xuyên đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy; kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Ngay sau hội nghị này, 100% các chi, Đảng bộ đã tiến hành tổ chức quán triệt các văn bản trên cho cán bộ chủ chốt cấp mình đảm bảo đầy đủ nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tổ chức thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, bao gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền và các tổ giúp việc. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi và chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác đại hội đối với từng chi, Đảng bộ cụ thể. Ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung chính về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy.

Chỉ đạo tiến hành việc chuẩn bị văn kiện của cấp ủy các chi, Đảng bộ trực thuộc trình đại hội cấp mình gồm 2 báo cáo chính là báo cáo chính trị của chi, Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ và tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp…

Với thị trấn Bá Hiến, Đảng bộ được Huyện ủy Bình Xuyên chọn tiến hành đại hội điểm, Đảng bộ thị trấn đã khẩn trương triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc phục vụ đại hội. Tập trung xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị của Đảng bộ thị trấn; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đến các chi bộ, thôn dân cư và đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, băng zôn, khẩu hiệu và lồng ghép tại hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể và các thôn dân cư. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thị trấn tiến tới chào mừng đại hội. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cũng như tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ cho việc chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Hiện, 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Bá Hiến đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở từ ngày 12/1/2020; các công việc khác đang tích cực được triển khai hoàn thiện, sẵn sàng cho đại hội dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 3/2020 (sau đại hội điểm của tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Hợp, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Xuyên cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng không ít bởi Covid-19, tuy nhiên, với sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao nhất, song song với chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hôi Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 luôn được Huyện ủy đặc biệt quan tâm đảm bảo về tiến độ thời gian và chất lượng đại hội.

Đến nay, đã có 100 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội xong (đạt 47%); 4 Đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo xong đại hội chi bộ; dự kiến trong tháng 3, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành đại hội xong.

Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: