Xây dựng Đảng

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Thứ Ba, 18/02/2020

Để phục vụ Đại hội Đảng các cấp, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật (THKL) Đảng được Thành ủy Phúc Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường Phúc Thắng (Phúc Yên) trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan tới nội dung cần kiểm tra, giám sát

Căn cứ phương hướng, chương trình công tác của cấp ủy, UBKT cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thành ủy Phúc Yên chỉ đạo tổ chức Đảng cơ sở tăng cường công tác KTGS, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung KTGS những vấn đề như: Công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 55 của Tỉnh ủy về ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; lãnh đạo thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát tài sản...

Chỉ đạo UBKT Thành ủy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan thuộc khối nội chính tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, tổ chức Đảng đảm bảo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, đảm bảo việc THKL Đảng được nghiêm minh, chính xác, kịp thời, khắc phục những biểu hiện “Nhẹ trên, nặng dưới”; tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội của Đảng bộ cấp dưới theo quy định.

Đồng thời, cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện phương pháp giám sát thường xuyên, giám sát trực tiếp gắn với giám sát chuyên đề; chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo 2 chiều giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới. Qua đó kịp thời nắm bắt, phát hiện các biểu hiện vi phạm, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức Đảng khi mới còn mạnh nha và có biện pháp giáo dục, uốn nắn hoặc đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ mới đối với đảng viên vi phạm.

Năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp đã THKL Đảng đối với 28 đồng chí. Việc tiến hành xem xét, THKL đối với đảng viên vi phạm được thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng; đảng viên bị THKL đều chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật. Vì vậy, không có đảng viên khiếu nại kỷ luật Đảng phải xem xét giải quyết.

Để góp phần phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, Đảng bộ thành phố Phúc Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức Đảng.

Năm 2019, Thành ủy, UBKT Thành ủy Phúc Yên nhận được 47 đơn; trong đó, có 32 đơn phải xử lý, giải quyết. Thành ủy chuyển 27 đơn đến UBND thành phố giải quyết, nội dung liên quan đến việc quản lý đất đai, cấp giấy CNQSD đất, lấn chiếm đất công, giải quyết đơn thư, thi hành bản án. 4 đơn gửi đến Đảng ủy cơ sở, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, kết quả đã giải quyết xong 1 đơn, đang xem xét giải quyết 3 đơn. 1 đơn tố cáo, kiến nghị được UBKT Thành ủy xem xét, giải quyết. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, giải quyết đúng thẩm quyền, góp phần ổn định tình hình chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Xuân Hòa là một trong hai Đảng bộ được Thành ủy Phúc Yên lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm. Đồng chí Phạm Thị Kim Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết: "Ngoài việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ phường Xuân Hòa tăng cường công tác KTGS. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Qua KTGS năm 2019, Đảng ủy không có tổ chức Đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật; không có đơn thư tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên; không có tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm".

Có thể nói, việc thực hiện nhiệm vụ KTGS có trọng tâm, trọng điểm; công tác THKL đảng viên và tổ chức Đảng được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng quy định và bảo đảm công tâm, khách quan ở Đảng bộ thành phố Phúc Yên đã góp phần quan trọng phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Kết quả công tác KTGS là cơ sở để cấp ủy, chính quyền, nhân dân lựa chọn nhân sự khóa mới gồm những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín, năng lực.

Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: