Xây dựng Đảng

Huyện Vĩnh Tường kết nạp 131 đảng viên mới

Thứ Năm, 09/09/2021

8 tháng năm 2021, Huyện ủy Vĩnh Tường kết nạp được 131 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt gần 53% so với kế hoạch. Trung tâm Chính trị huyện đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 396 quần chúng ưu tú.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, huyện sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên mới.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Các chi, Đảng bộ thường xuyên rà soát nguồn, xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các chi bộ, bí thư chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: