Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Đạo Tú lãnh đạo phát triển kinh tế

Thứ Năm, 22/07/2021

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh (SXKD), dịch vụ thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Kinh tế phát triển xã Đạo Tú có điều kiện đầu tư hạ tầng giao thông, các thiết chế VHXH nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong ảnh: Bộ mặt nông thôn Đạo Tú ngày càng khởi sắc. Ảnh: Chu Kiều

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã Đạo Tú luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Những năm qua, Đảng bộ xã Đạo Tú đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục lấy nông nghiệp làm trọng tâm và tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương mở rộng các loại hình SXKD, dịch vụ.

Cùng đó, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, khu vực; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình mở rộng mô hình phát triển kinh tế, trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, Đảng ủy xã kịp thời có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện, khuyến khích các hộ dân tìm ra cách làm hay, hướng đi phù hợp, hiệu quả.

Bám sát vào Nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã luôn nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế.

Xuất phát điểm là xã thuần nông, để phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Tập trung gieo cấy hết diện tích, đúng khung thời vụ; phát triển mô hình gia trại, trang trại ở những vùng đất thường xuyên ngập úng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô.

Trong sản xuất, chú trọng việc áp dụng các tiến bộ KHKT, tăng cường công tác phòng chống sâu hại, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực ở Đạo Tú không ngừng tăng cao: Năm 2020 đạt gần 3.000 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 310 kg/người/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích canh tác đạt gần 100 triệu/ha.

Chăn nuôi được duy trì và tiếp tục phát triển, nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng tập trung hàng hóa, chăn nuôi công nghiệp xuất hiện… Tổng giá sản xuất ngành nông nghiệp đạt gần 150 tỷ đồng/năm.

Phát huy lợi thế có Quốc lộ 2C, Tỉnh lộ 310, đường Hợp Thịnh - Đạo Tú chạy qua, Đảng bộ Đạo Tú đã chủ trương khuyến khích nhân dân tập trung vốn đầu tư, mở rộng các loại hình SXKD, dịch vụ thương mại.

Đến nay, toàn xã có hơn 540 cơ sở, hộ cá thể SXKD, làm dịch vụ; hơn 60 doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh. Tổng doanh thu từ kinh doanh, dịch vụ, công nghiệp và TTCN hàng năm ước đạt hơn 750 tỷ đồng.

Tạo sự bứt phá phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân, xã Đạo Tú còn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Hàng năm, tạo việc làm mới cho khoảng 300 lao động, trong đó, có nhiều lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong, ngoài tỉnh và lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đúng hướng, cùng với việc vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước vào khai thác tiềm năng, thế mạnh, cơ cấu kinh tế của xã Đạo Tú phát triển theo hướng tăng tỷ trọng CN-XD và DV-TM, giảm dần tỷ trọng sản xuất ngành Nông - Lâm nghiệp và thủy sản.

Cụ thể, Công nghiệp - Xây dựng chiếm 43%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 40%; Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản chiếm 17%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 30 triệu đồng năm 2015 lên hơn 45 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4% (9 hộ).

Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực VH-XH được quan tâm. Hệ thống chính trị ổn định, AN-QP và TTATXH được giữ vững và ổn định là điều kiện tốt giúp Đạo Tú lãnh đạo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạo Tú Lê Công Tuyên khẳng định: Thành công của Đạo Tú hôm nay chính là bài học về biết vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Thường xuyên củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính vững mạnh, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định.

Trần TỉnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: