Xây dựng Đảng

Yên Lạc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Thứ Ba, 20/07/2021

Tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vai trò là hạt nhân chính trị, quy tụ đảng viên tham gia, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa cấp ủy, tổ chức đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp. Bởi vậy, công tác phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân luôn được các cấp ủy Đảng huyện Yên Lạc quan tâm, chú trọng.

Chi bộ Công ty TNHH Công ty Điện lực Tam Hồng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, là hạt nhân chính trị tại đơn vị.

Lực lượng quần chúng doanh nghiệp dồi dào

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Công ty TNHH Điện lực Tam Hồng, xã Tam Hồng được tổ chức ngoài giờ làm việc nhưng vẫn có 98% đảng viên tham gia. Hầu hết các đảng viên đều tham gia phát biểu, dân chủ thẳng thắn đưa ra những quan điểm, ý kiến của mình.

Không khí sinh hoạt chi bộ sôi nổi, với tinh thần dân chủ được phát huy, nhiều vấn đề vướng mắc trong công tác xây dựng tổ chức đảng và sản xuất kinh doanh được đưa ra bàn bạc và thống nhất ngay tại cuộc họp.

Bí thư chi bộ, Giám đốc công ty Phạm Xuân Phòng cho biết: Mỗi đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc, lối sống, rèn luyện đạo đức, họ đều là những công nhân, người lao động giỏi, có tay nghề cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Là một trong những chi bộ mới được thành lập từ đầu năm 2021, Chi bộ Công ty TNHH Công ty Điện lực Tam Hồng đã phát huy vai trò lãnh đạo về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Do đó, nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, hăng say thi đua lao động sản xuất.

Xác định được vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp, Huyện ủy Yên Lạc luôn quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng.

Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy chủ động rà soát biến động của các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đỡ người lao động, đoàn viên công đoàn có nguyện vọng vào Đảng đi học lớp cảm tình Đảng.

Từ đầu năm 2021, huyện đã phát triển được 4 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn lên 9 tổ chức đảng với hàng trăm đảng viên, trong đó, có 5 đảng viên là chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, so với tổng số doanh nghiệp đang đóng chân trên địa bàn thì con số này khá khiêm tốn. Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có hơn 550 doanh nghiệp tư nhân, không có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy nguyên nhân do đâu?

Giao chỉ tiêu cụ thể

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc Lê Văn Đông cho biết: Do một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên chưa ủng hộ, thậm chí gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức đảng tại đơn vị.

Qua rà soát, hiện trên địa bàn huyện có 5 doanh nghiệp có đảng viên, một số doanh nghiệp đủ điều kiện, nhưng đến nay vẫn chưa thành lập tổ chức đảng. Một bộ phận công nhân, người lao động chưa được giác ngộ về lý tưởng cách mạng hoặc ngại tham gia sinh hoạt Đảng, nên chưa nỗ lực phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại một số doanh nghiệp tuy đã thành lập được tổ chức đảng nhưng chưa phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, chưa quy tụ được sự đồng thuận của NLĐ, hoạt động mờ nhạt, chưa mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Nhằm khắc phục những tồn tại này, Huyện ủy xây dựng kế hoạch về kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, trong đó, chú trọng việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp - coi đây là “hạt nhân” để phát triển tổ chức đảng.

Cùng với đó, rà soát nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp, nếu đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng.

Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên thì vận động tuyên truyền, tạo điều kiện cho người lao động, nhất là chủ doanh nghiệp đi bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Đồng thời, thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, đồng hành với những khó khăn của doanh nghiệp; có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, vai trò lãnh đạo của những tổ chức đảng hoạt động chưa hiệu quả trong một số doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: