Xây dựng Đảng

Bình Xuyên chú trọng tăng cường đội ngũ kế thừa và phát triển tổ chức đảng

Thứ Hai, 19/07/2021

Nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của việc phát triển đảng viên mới nhằm tăng cường đội ngũ kế thừa và phát triển tổ chức đảng trong ngắn hạn cũng như chiến lược lâu dài, những năm qua, Huyện ủy Bình Xuyên đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ có trình độ, làm nền tảng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Xuyên rà soát các quy định mới để hướng dẫn cơ sở quy trình bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Đảng bộ huyện Bình Xuyên hiện có 60 chi, Đảng bộ trực thuộc với hơn 5.700 đảng viên, trong đó có 13 Đảng bộ xã, thị trấn với hơn 4.500 đảng viên.

Thực hiện phương châm muốn xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cần phải có đội ngũ đảng viên hội đủ các yếu tố về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, nhiệt huyết cách mạng, tích cực tham gia công tác xã hội, những năm qua, Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thu hút quần chúng ưu tú tham gia vào các hoạt động phong trào địa phương, qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực cho Đảng.

Giải pháp căn bản được Huyện ủy Bình Xuyên thực hiện là giao cho cấp ủy cơ sở bám sát địa bàn, rà soát các đối tượng trong độ tuổi, lựa chọn những quần chúng có động cơ phấn đấu trong sáng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, định hướng cảm tình Đảng, thử thách giao nhiệm vụ, qua thời gian phấn đấu hoàn thành tốt, có nguyện vọng thiết tha vào Đảng thì tạo điều kiện cho đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu được giao, các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên. Huyện ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các Đảng bộ cơ sở tham gia dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở. Đối với MTTQ, các đoàn thể cùng phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn huyện tổ chức 10 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho hơn 850 cho quần chúng ưu tú, đã kết nạp được 687 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Riêng năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện kết nạp được hơn 150 đảng viên mới, nâng số đảng viên trong Đảng bộ lên hơn 5.700 đảng viên, trong đó trên 50% ở độ tuổi dưới 30.

Những đảng viên mới được kết nạp đã kịp thời bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là các Đảng bộ xã, thị trấn, đáp ứng công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, phát triển KT - XH tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tạo nguồn phát triển Đảng còn nhiều khó khăn, một lượng lớn đoàn viên thanh niên có trình độ văn hóa thì chủ yếu vào làm việc tại các nhà máy trong các KCN trên địa bàn huyện và các tỉnh lân cận, vì vậy ít có điều kiện, thời gian tham gia vào những hoạt động, phong trào thi đua tại địa phương, vì vậy không đủ căn cứ đánh giá là quần chúng ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng.

Một số đoàn viên, hội viên trong độ tuổi lao động sản xuất ở địa phương nhưng không nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng vì e ngại mất thời gian sinh hoạt, đóng Đảng phí...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Xuyên Nguyễn Văn Ngà cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu hằng năm kết nạp mới từ 150 đảng viên trở lên, thời gian tới, Huyện ủy Bình Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển Đảng ở khu dân cư, khu phố.

Giao chỉ tiêu cho từng chi, Đảng bộ; coi trọng công tác xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong công nhân và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường tiếp cận vận động, thuyết phục quần chúng có động cơ phấn đấu vào Đảng tham gia các phong trào hoạt động tại đơn vị và địa phương.

Tạo điều kiện, môi trường tốt để các doanh nghiệp tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình.

Bài, ảnh: Xuân HùngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: