Xây dựng Đảng

Đảng mạnh từ chi bộ tốt

Thứ Tư, 14/07/2021

Chi bộ Đạo Trù Hạ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo có 22 đảng viên. Xác định rõ “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, những năm qua, chi bộ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên chất lượng, làm "nòng cốt" triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Bí thư Chi bộ Đạo Trù Hạ, xã Đạo Trù Trần Quốc Quang động viên người dân khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 để phát triển sản xuất.

 

Cùng với quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Huyện ủy Tam Đảo, Đảng ủy xã, Chi bộ Đạo Trù Hạ chú trọng xây dựng các nghị quyết hằng tháng và nghị quyết chuyên đề bám sát yêu cầu thực tế, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, do vậy nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bí thư Chi bộ Đạo Trù Hạ Trần Quốc Quang phấn khởi nói với chúng tôi: Trước đây, các tuyến đường của thôn chủ yếu là đất đỏ, người dân đi lại khó khăn. Sau khi thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về chương trình xây dựng NTM, chi bộ đã họp lấy ý kiến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, giao nhiệm vụ đến từng đảng viên trong chi bộ.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2015 đến 2019, chi bộ chỉ đạo Ban Công tác mặt trận, các đoàn thể trong thôn tuyên truyền, vận động nhân dân hiến được hơn 2.700m đất; đóng góp trên 300 ngày công lao động và hơn 100 triệu đồng để làm các tuyến đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn. Hiện nay, 100% các tuyến đường ngõ xóm, liên thôn được trải bê tông.

Với cách làm đó, năm 2020, thôn Đạo Trù Hạ huy động nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng, cải tạo được hơn 1,5km rãnh thoát nước thải ở khu dân cư.

Không chỉ phát triển cơ sở hạ tầng, để nâng cao đời sống của người dân, Chi bộ còn xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp. Thôn Đạo Trù Hạ có 287 hộ dân với 1.265 nhân khẩu, 100% hộ dân là đồng bào dân tộc Sán Dìu; kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ thực tiễn ở thôn, chi bộ xây dựng nghị quyết, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp. Chi bộ cùng các đoàn thể trong thôn vận động nhân dân chuyển đổi một số loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị cao; vận động nhân dân xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi, dịch vụ, khuyến khích lao động trẻ đi làm việc tại các công ty trong các khu công nghiệp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 35 triệu đồng/người/năm; toàn thôn chỉ còn 24 hộ nghèo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH ở địa phương, ngoài đổi mới phương thức lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn xác định, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là làm những việc gì có lợi cho dân, đồng thời phải là những tấm gương đi đầu trong mọi công việc, phong trào ở thôn.

Trước đây, việc tổ chức đám cưới, đám tang của người dân trong thôn còn nhiều hủ tục lạc hậu, dạm ngõ, ăn hỏi, đón dâu buổi tối; gia đình có đám tang tổ chức ăn uống, làm ma kéo dài nhiều ngày gây tốn kém lãng phí…

Để đẩy mạnh thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang theo tinh thần Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy, chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nếp sống văn hóa mới; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên để nhân dân noi theo.

Đồng chí Trần Văn Bình, Đảng ủy viên, phụ trách Chi bộ Đạo Trù Hạ cho biết: Qua trực tiếp sinh hoạt tại chi bộ, các đảng viên sôi nổi góp ý, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, từng quý, thẳng thắn đánh giá những việc làm được và chưa được, từ đó, kịp thời rút kinh nghiệm.

Cụ thể như vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa, cùng với xây dựng nghị quyết chuyên đề sát với thực tiễn, phong tục, tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu; chi bộ phân công nhiệm vụ để phát huy vai trò của từng đảng viên, nhờ vậy, những năm gần đây, nhiều hủ tục mê tín được bài trừ; việc cưới, việc tang được các gia đình tổ chức tiết kiệm, văn minh hơn.

Với những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đạo Trù Hạ. Các chỉ tiêu nghị quyết của chi bộ đề ra đều được đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện, hoàn thành tốt, KT - XH của địa phương có chuyển biến tích cực.

Bài, ảnh: Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: