Xây dựng Đảng

Huyện Tam Dương chú trọng công tác nhân sự

Thứ Ba, 22/10/2019

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ được phát huy năng lực, sở trường và có cơ hội tham gia cấp ủy, cùng với việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương chú trọng công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ làm việc ở những vị trí phù hợp, giúp cán bộ được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn.

Cán bộ, đảng viên xã Hoàng Hoa (Tam Dương) nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh Dương Hà

Luân chuyển cán bộ để rèn luyện

Để tạo nguồn cán bộ cấp ủy, Huyện ủy Tam Dương tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp bách, nhất là cơ sở và những địa bàn khó khăn để cán bộ thích ứng với thực tiễn, phát huy được năng lực, sở trường.

Trong luân chuyển cán bộ, gắn với quy hoạch để đào tạo, phát triển cán bộ, tạo điều kiện nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ thuộc diện quy hoạch đáp ứng yêu cầu đối với vị trí, chức danh quy hoạch. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn cần thiết được xét tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp sắp tới trên địa bàn huyện.

Trong 2 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương căn cứ vào quy hoạch thực hiện điều động, luân chuyển gần 140 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên các phòng, ban; công chức cấp xã; lãnh đạo, quản lý và giáo viên các trường học trên địa bàn huyện.

Trong đó, Huyện ủy đã luân chuyển các đồng chí là trưởng, phó các phòng ban thuộc Huyện ủy, UBND huyện về làm bí thư, chủ tịch UBND, phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã. Đến nay, có 6/13 xã, thị trấn có cán bộ được luân chuyển về giữ các chức vụ chủ chốt.

Qua thực hiện, đa số cán bộ được luân chuyển đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã đã nắm bắt nhanh tình hình, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ở địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đổi mới; biết quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân .

Cán bộ được luân chuyển cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế khẳng định, chỉ tiêu kinh tế - xã hội nơi có cán bộ được luân chuyển luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đa số các cán bộ được luân chuyển đều thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng Đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có nhiều tiến bộ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ được nâng lên. Có địa phương trước đây vẫn còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ, thậm chí có cán bộ vi phạm pháp luật, song từ khi cán bộ huyện được luân chuyển về làm công tác quản lý, tình trạng này cơ bản được khắc phục.

Thực hiện chủ trương cán bộ chủ chốt xã không phải là người địa phương, huyện luân chuyển 2 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thanh Vân và Đạo Tú. Đến nay, có 5/13 xã có ít nhất 1 chức danh bí thư Đảng ủy hoặc chủ tịch UBND không phải là người địa phương.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ được luân chuyển về cơ sở nói riêng được lãnh đạo huyện chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đổi mới, lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn sâu, nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng khả năng vận dụng thực tiễn sau đào tạo.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ được luân chuyển về hoàn thành nhiệm vụ; có cơ chế riêng đối với cán bộ diện được luân chuyển về cơ sở như: ưu tiên việc học tập nâng cao trình độ; tạo điều kiện để cán bộ được luân chuyển có thể tham gia thi nâng ngạch chuyên viên chính...

Để bảo đảm nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đúng tiến độ.

Những nơi có điều kiện nên bố trí cơ cấu nhân sự đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác chuẩn bị nhân sự và cơ cấu cấp ủy phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; có sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: